Director Școala Doctorală:

  • Prof. univ. dr. Iuliana ARMAȘ

Prezentarea ciclului III – Studii universitare de DOCTORAT

Cu durată de trei ani, asigură nu numai aprofundarea unui domeniu de înaltă specializare, ci şi consacrarea pregătirii în domeniul de interes.

Facultatea de Geografie a Universităţii din București organizează studii doctorale în domeniul Stiinţele naturii, specialitatea Geografie; conducatorii de doctorat ai facultăţii îndrumând lucrări de doctorat în variate alte direcţii de aprofundare.