PRACTICĂ

Istoric

Programele de studiu ale Facultăţii de Geografie prevăd pentru ciclul de licenţă – anii I şi II şi ciclul de masterat – anul I, câte un stagiu de practică de specialitate adaptat programelor fiecărei specializări. Practica se desfăşoară timp de o săptămâna în una din cele două perioade: sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai sau după sesiunea de vară, la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie.
Pe parcursul anului se organizează numeroase aplicaţii practice ce se adresează atât studenţilor dar mai ales masteranzilor, în zone din România (Munţii Bucegi: Cabana Diham, Valea Cerbului, Cabana Omu, Breaza – Valea Prahovei, Munţii Iezer-Păpuşa) sau din străinătate (Belgia – Bruxelles).

– Convenție practică

Practică Câmpulung

Practică Călimănești

Practică Călimănești 2010

Practică Călimănești 2010 – 2

Practică Călimănești 2010 – 3

Practică Călimănești 2010 – 4

Acțiune de solidaritate – Cudalbi

Înființarea laboratorului de geografie din Gurbănești

Triangularul Geografiei la fotbal (profesori vs studenți)

Jurământ Festivitate de Absolvire

Practici

2021

Precizări cu privire la desfășurarea activităților de practică pentru anul universitar 2020-2021

2020

– Propunere pentru desfășurarea activităților practice pentru anul universitar 2019-2020 – Aprobată în CF din 29.05.2020

– Coordonatori practică