Program general al bibliotecii: 

  – Secţia Geografie

Sala de lectură Centrul de împrumut

Luni, Marți, Joi 9:00-18:00 9:00-16:00

Miercuri 9:00-18:00 9:00-17:00

Vineri 9:00-18:00 9:00-13:00

Sâmbătă 9:00-15:00 Închis

 – Catalogul on-line al bibliotecii se regăseşte în catalogul general al BCU ”Carol I” din Bucureşti:

https://catalog.bcub.ro/liberty/libraryHome.do# sau pe site-ul BCU ”Carol I” la adresa:

http://www.bcub.ro prin accesarea butonului Cataloage

– Consultaţi bazele de date ştiinţifice disponibile în Complexul BCU„Carol I” din Bucureşti prin proiectul ANELIS

– Accesați literatura științifică și de cercetare prin consultarea bazelor de date periodice și cărți electronice disponibile prin intermediul AnelisPlus la adresa:http://www.bcub.ro/cataloage/acces-mobil-la-bazele-de-date-stiintifice.

– Accesați literatura de specialitate la adresa: http://www.bcub.ro prin accesarea butonului Resurse Online

 Pentru obţinerea unui permis de biblioteca sunt necesare:

– carnetul de student vizat pe anul în curs;

– cartea de identitate;

– taxa de înscriere sau viză.

Structura bibliotecii:

 – 2 sali de lectură cu acces direct la colecţii (Secţia Geografie): 80 de locuri, 12.000 volume în acces direct;

– 2 centre de imprumut: 1 centru de imprumut informatizat (Secţia Geografie), 1 centru de imprumut cu activitate mixtă (Sectia Geologie).

 

Colecţii: 51.246 volume la 01.10.2020

Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

 

Servicii oferite de bibliotecă:

– consultare cataloage (informatizate si tradiţionale) şi a bazelor de date româneşti şi străine la care BCU Carol I are abonament,  în scopul regăsirii, identificării şi localizarii informaţiilor şi documentelor;

– asistenţă de specialitate, consultaţii de iniţiere pentru  regăsirea informaţiilor;

– eliberare permis de bibliotecă;

– consultare documente în sălile de lectură;

– oferire documente pentru împrumut la domiciliu;

– transmitere solicitări de împrumut naţional şi internaţional;

– elaborare bibliografii la cerere;

– scanare imagini, hărţi;

– furnizare referinţe bibliografice prin e-mail, deziderate on-line;

– informare lunară cadre didactice, cercetători, doctoranzi asupra publicaţiilor nou achiziţionate.

 

Alte biblioteci:

– Biblioteca Nationala a Romaniei: www.bibnat.ro

– Biblioteca Centrala Unibversitara: www.bcub.ro

– Biblioteca Academiei Romane: www.bar.acad.ro

– Consiliul Britanic: www.britishcouncil.ro

– Virtual Library: www.vlib.org

– Librarian’s Index on the Net: www.lii.org

– Publicaţii academice: www.ingenta.com

Informatii referitoare la biblioteca și servicii oferite o puteţi contacta pe Dna. Ing. Anca Marina Calin la adresa:anca.calin@bcub.ro.