REGULAMENTE

1) Procedură de recunoaștere a creditelor de voluntariat în Facultatea de Geografie/Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

2) Procedura de desfășurare a orelor online – Reguli de conduită

3) Recomandarea C A privind facilitarea accesului studenților la echipamente digitale pentru susținerea evaluărilor din perioada iunie-iulie 2020

4) Procedura de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică nivelul I și  nivelul II

5) Procedură privind transferul de credite între programele de studii masterale ale facultăților  Universității din București

6) Recomandarea CA privind desfășurarea evaluării pentru studii universitare de licență și master

7) Procedură cadru privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

8) Procedură privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

9) Regulament privind activitatea profesională a studenților

10) Regulament de practică UB

11) Regulament de practică FG

12) Metodologie pentru elaborarea lucrării de licenţă 

13) Regulamente și taxe UB

14) Carta Universității din București

15) Codul drepturilor și obligațiilor studentului

16) Condițiile privind accesul studenților în spațiile de învățământ pentru examenele în format fizic în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.