REGULAMENTE

1) Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul UB

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

2) Procedura de desfășurare a orelor online – Reguli de conduită

3) Recomandarea C A privind facilitarea accesului studenților la echipamente digitale pentru susținerea evaluărilor din perioada iunie-iulie 2020

4) Procedura de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică nivelul I și  nivelul II

5) Procedură privind transferul de credite între programele de studii masterale ale facultăților  Universității din București

6) Recomandarea CA privind desfășurarea evaluării pentru studii universitare de licență și master

7) Procedură cadru privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

8) Procedură privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență

9) Regulament privind activitatea profesională a studenților UB – 2024

10) Regulament cadru de evaluare si notare a studenților UB – 2024

11) Regulament de practică UB

12) Regulament de practică FG

13) Metodologie pentru elaborarea lucrării de licenţă 

14) Regulamente și taxe UB

15) Carta Universității din București

16) Codul drepturilor și obligațiilor studentului

17) Condițiile privind accesul studenților în spațiile de învățământ pentru examenele în format fizic în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.

18) Procedura de restituire a taxelor școlare