Anul universitar 2021-2022:

MODUL PSIHOPEDAGOGIC

PLĂȚI ONLINE

!!! În atenția studenților anului I licență și master !!!

Înscrierea în anul universitar 2021-2022

Fișa de înscriere anuală

Contracte:

Anexă contract de studii

GRUPE:

Licență

Master

Etapa III – Reclasificare finală

Reclasificări – licență:

Anul I

Anul II

Reclasificări – master:

Anul I

Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

Climatologie și resurse de apă

Managementul resurselor și activităților turistice

Planificare teritorială și managementul localitătilor urbane și rurale

Sisteme informaționale geografice

Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

Evaluarea integrată a stării mediului

Dezvoltare teritorială inteligentă

Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă

Geografie aplicată și dezvoltare regională

Managementul dezastrelor

Reclasificări locuri buget – 2021-2022:

Anunț reclasificări

Reclasificarea locurilor la buget 

Plata taxei de scolarizare

Structura anului unversitar 2021-2022 

Taxe pentru diferite servicii oferite studenților și absolvenților

Taxe școlarizare an universitar 2021-2022