Director de departament:

Conf. dr. TIȘCOVSCHI ADRIAN (adrian.tiscovschi@unibuc.ro)

Membri departamentului:

Prof. dr. BANDOC GEORGETA (bandoc@geo.unibuc.ro)

Prof. dr. IONAC NICOLETA (ionac.nicoleta@geo.unibuc.ro)

Prof. dr. VESPREMEANU-STROE ALFRED ( fredi@geo.unibuc.ro)

Prof dr.  ZAHARIA LILIANA (liliana.zaharia@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. CONSTANTINESCU ȘTEFAN (stefan@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. DIACONU DANIEL (daniel.diaconu@geo.unibuc.ro)

Conf.dr. MĂNOIU VALENTINA (valentina.manoiu@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. TĂTUI FLORIN (florin.tatui@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. CONSTANTIN DANA (oprea.constantin@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. IOANA-TOROIMAC GABRIELA (gabriela.toroimac@geo.unibuc.ro)

Lect. dr.  IORDACHE ȘTEFAN (stefan.iordache@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. SIMION BIANCA (bianca.simion@g.unibuc.ro)

Lect. dr.  STRAT DANIELA (daniela.strat@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. REMUS PRĂVĂLIE (cristian.pravalie@unibuc.ro)

Asist. dr. GRIGORE ELENA ( grigore.elena@geo.unibuc.ro)

Secretară departament: DOBRE MIHAELA (mihaela.dobre@drd.unibuc.ro)

Departamentul de Meteorologie-Hidrologie a luat fiinta in anul 1990, cu un numar de 12 posturi didactice, dezvoltandu-se neincetat pana in 1997, cand acesta s-a ridicat la 37. In prezent, numara 32 de posturi didactice.
In departament isi desfasoara activitatea 16 cadre didactice, din care 4 profesori doctori (la care se adauga 2 profesori emeriti), 4 conferentiari doctori, 7 lectori doctori si un asistent doctor.
Activitatea didactica si de cercetare stiintifica se desfasoara pe urmatoarele domenii: meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, poluarea apei si aerului, analiza sistemica a mediului etc. Membrii departamentului participa la numeroase conferinte nationale si internationale in calitate de profesori invitati, in care si-au prezentat rezultatele cercetarilor stiintifice.
In cadrul departamentului, isi desfasoara activitatea programul de studii de licenta Hidrologie-Meteorologie si programul de studii masterale Climatologie si resurse de apa. De asemenea, cadrele didactice efectueaza activitati didactice la disciplinele de specialitate cuprinse in programele de invatamant ale specializarilor ce apartin celorlalte departamente ale Facultatii de Geografie. Trebuie amintita si implicarea corpului profesoral din departament in aplicatiile practice si practicile de specialitate pentru specializarile Hidrologie – Meteorologie, Geografie si Geografia Turismului.
Cadrele didactice ale departamentului sunt prezente in diferite organisme de conducere si asociatii profesionale: Consiliul Facultatii de Geografie, Senatul Universitatii din Bucuresti, Asociatia de Climatologie din Romania, Centrul Roman de Reconstructie a Raurilor, Asociatia Internationala a Climatologilor, Asociatia Geomorfologilor din Romania, Asociatia Romana de Meteorologie Aplicata si Educatie etc.

Pregatirea practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor se realizeaza in laboratoarele de ,,Meteorologie si Climatologie” si ,,Hidrologie”, dotate cu instrumente si aparate stiintifice adecvate activitatilor de cercetare. In cadrul departamentului de Meteorologie – Hidrologie functioneaza si Staţiunea de Cercetari Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe (SCMF Sf. Gheorghe), unde se efectueaza activităţi de cercetare în mediile marin, costier, deltaic şi fluvial de către cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii şi studenţii Facultăţii de Geografie, din cadrul Universitatii din Bucureşti, precum şi de catre colaboratorii cu statut similar, din ţară şi străinătate, prin asigurarea unei baze de lucru (cuprinzând bunurile imobile, mobile şi infrastructura de cercetare).

Masterul de Climatologie si resurse de apa are ca principale obiective: insusirea celor mai noi cunostinte din domeniul stiintelor atmosferice si hidrologice; studierea tehnicii GIS in abordarea schimbarilor climatice actuale; cunoasterea proceselor si legitatilor ce induc variabilitate climatica si hidrologica etc.
Absolventii studiilor de masterat care vor absolvi si disciplinele psiho-pedagogice, cuprinse in planurile de invatamant, vor putea activa ca profesori in licee.
Programul de studii masterale Climatologie si resurse de apa formeaza specialisti in domenii actuale pe piata muncii, cum ar fi: meteorolog, meteorolog aeronautic, climatolog, hidro – meteorolog, meteorolog – prognoza, inspector meteorolog/hidrolog, expert meteorolog/hidrolog, asistent de cercetare in meteorologie, referent de specialitate hidrolog etc.