ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

Anul universitar 2023-2024:

Metodologie-cadru

Proceduri operaționale:

  • PO-CID-IFR-01 – Asigurarea echivalenței activităților de la ID/IFR cu cele de la IF
  • PO-CID IFR-02 – Actualizarea periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologia ID
  • PO-CID-IFR-03 – Instruirea și perfecționarea periodică a întregului personal didactic și administrativ implicat la programul de studii universitare ID/IFR
  • PO-CID-IFR-04 – Evaluarea periodică a performanțelor întregului personal implicat în programul de studii ID/IFR
  • PO-CID-IFR-05 – Monitorizarea și evaluarea personalului didactic si de comunicare

Orar – semestrul II:

Orar – semestrul I:

Ghid accesare Moodle UB

– Etapa 1 – Ghid activare adresă instituțională pentru studenți

– Etapa 2 – Ghid accesare Moodle UB