DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ȘI MEDIU

Director de departament:

Prof. dr. NIŢĂ MIHAI RĂZVAN (mihairazvan.nita@g.unibuc.ro)

Membrii departamentului:

Prof. dr. IOJĂ CRISTIAN (cristian.ioja@geo.unibuc.ro)

Prof. dr. PĂTRU STUPARIU ILEANA (ileana.stupariu@geo.unibuc.ro)

Prof. dr. ROZYLOWICZ LAURENȚIU (laurentiu.rozylowicz@g.unibuc.ro)

Conf. dr. MANEA GABRIELA (gabriela.manea@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. MARIN MARIAN(marian.marin@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. VIJULIE IULIANA (iuliana.vijulie@g.unibuc.ro)

Conf. dr. ŞANDRIC IONUŢ (ionut.sandric@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. CLIUS MIOARA (mioara.clius@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. POPA VASILE (vasile.popa@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. VÂNAU GABRIEL (gabriel.vanau@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. TÎRLĂ LAURA (tirla@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. CUCULICI ROXANA (Roxana.cuculici@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. NICULAE IULIAN (mihaitaiulian.niculae@g.unibuc.ro)

Lect. dr. IRIMIA RADU (radu.irimia@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. ONOSE DIANA (dianaandreea.onose@g.unibuc.ro)

Lect. dr. ATHANASIOS GAVRILIDIS (athanasiosalexandru.gavrilidis@g.unibuc.ro)

Lect. dr. ANDREEA NITA (andreea.nita@cc.unibuc.ro)

Administrator financiar UȚA MARIANA (mariana.voinea@g.unibuc.ro)

Personal didactic asociat:
Prof.dr. emerit MARIA PĂTROESCU
Prof.dr. emerit ION MARIN
Prof.dr. SORIN CHEVAL
CS I dr. CICERONE IONESCU
Dr. CRISTIAN VASILE
CS III dr. ALINA HOSSU
CS III dr. ANDREEA NITA
Drd. MARIA VIȘAN
Drd. MĂDĂLINA POPA
Personal de cercetare CCMESI
Personal de cercetare CelTIS

Departamentul Geografie Regională și Mediu a fost înfiinţat în 1990 sub numele de Catedra de Geografie Regională, având ca direcție de cercetare geografia regională si cercetarea mediului. Prin aplicarea Legii Educației Naționale nr. 1/2010, în 2011 Catedra de Geografie Regională se transformă în Departamentul Geografie Regională și Mediu, această structură reflectând preocupărire de instruire şi cercetare ale cadrelor didactice şi cercetătorilor.
Consolidarea direcției de studiu în domeniul Știința mediului s-a realizat prin diversificarea activităților de cercetare științifică de excelență, direcționate spre evaluarea și cercetarea avansată a stării mediului.
În prezent Departamentul este alcătuit din 18 cadre didactice, 2 profesori emeriți, 14 cercetători și 1 administrator financiar. Patru cadre didactice au conducere de doctorat.
Departamentul de geografie regională si mediu are în atenţie câteva domenii de studiu:

  • Geografia Regională: înţelegând prin aceasta geografia continentelor şi a României, părţi esenţiale în formarea bagajului de cunoştinţe geografice al studenţilor.
  • Ştiinţa Mediului – Geografia Mediului: vizează analiza integrată a mediului la scara globală, regională şi locală. Principalele direcţii abordate sunt evaluarea calităţii mediului, conservarea diversităţii biologice, biogeografie, ecologia peisajelor şi analiza geospaţială.

Departamentul Geografie Regională și Mediu gestionează următoarele programe educaţionale acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:

Departamentul de Geografie Regională și Mediu include în structură două centre de cercetare (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact si Centrul Interdisciplinar Peisaj-Teritoriu-Sisteme Informaționale), în care sunt implicate cadre didactice, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi și masteranzi.
Cadrele didactice şi cercetătorii derulează activităţi ştiinţifice în următoarele domenii: Planificarea mediului, Evaluarea impactului asupra mediului, Durabilitatea mediului, Ecologie umană, Conservarea diversității biologice, Biogeografie, Ecologia peisajelor, Didactica geografiei, Educație ecologică, Geografie regională.