La Facultatea de Geografie, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri:

 • studii universitare de LICENŢĂ cu durata de 3 ani
 • studii universitare de MASTERAT cu durata de 2 ani
 • studii universitare de DOCTORAT cu durata de 3 ani
  -Fiecare ciclu de studii este delimitat de celelalte prin proceduri distincte de admitere şi de absolvire.

Ciclul I – Studiile universitare de LICENŢĂ

Cu o durată de trei ani, corespund unui numar de 180 credite transferabile, conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti organizează studii universitare de licenţă pentru urmatoarele domenii, forme de învatamânt şi specializari:

I. Domeniul de licenţă GEOGRAFIE

Forma de învatamânt: ZI (IF – Învăţământ cu frecvenţă)

 • Geografie

-Prezentare program

 • Geografia Turismului (București, Drobeta Tr. Severin, Călimănești)

-Prezentare program

 • Cartografie

-Prezentare program

 • Hidrologie – Meteorologie

-Prezentare program

 • Planificare Teritorială (București, Drobeta Tr. Severin)

-Prezentare program

Forma de învatamânt: ID (Învatamânt la distanță)

 • Geografia Turismului

II. Domeniul de licenţă: STIINTA MEDIULUI

Forma de învatamânt: ZI 

-Prezentare program

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunostinţe generale şi de specialitate corespunzatoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin sustinerea examenului de licenţă, absolvenţii obtinând DIPLOMA DE LICENTA în domeniul ales şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ care atestă specializarea în care s-au pregatit.

Absolvenţii cu diplomă a studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competentelor şi drepturilor corespunzatoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Mai multe detalii despre acest domeniu puteti gasi si accesand link-ul: https://stiinta-mediului.ro/