Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. univ. dr. ing. Nitu Constantin

E-mail: nitu.constantin@yahoo.com; cnitu@geo.unibuc.ro

 

1. Date biografice: născut la 2 octombrie 1941, în com. Stâlpeni, judeţul Argeş.

2. Starea civilă: căsătorit, 1 copil

3. Studii superioare:   Şcoala Militară Superioară, Sibiu, 1962; Facultatea de Geodezie, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 1973.

4. Doctorat: Doctor în Geodezie, Fotogrammetrie,Cartografie şi Teledetecţie, al Academiei Tehnice Militare, Bucureşti (1992);

Titlul tezei:Contribuţii privind realizarea unui pachet de programme pentru construcţia automatizată a hărţilor sub îndrumarea cerc. şt. pr. gradul I dr. Marton Gherasim; publicată sub titlul Pachet de programme pentru construcţia automatizată a hărţilor (Universitatea Militară, 1992).

5. Conducere de doctorat:

Conducător de doctorat în Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Teledetecţie, în Academia Tehnică Militară (din 1997), 17 doctoranzi, din care 2 au susţinut teza.

6. Locuri de muncă:

 - Institutul de Cercetare Ştiinţifică deGeodezie şi Topografie Militară – I.C.S.G.T.M. (M.Ap.N., 1973-1991),  - AcademiaTehnică Militară din Bucureşti (M.Ap.N., 1991-1997),

 - Universitatea dinBucureşti, Facultatea de  Geografie a Universităţii din Bucureşti (din 1997).

7.Grade didactice/ştiinţifice:

 - cercetător ştiinţific (1973 - 1978);

 - cercetător ştiinţific principalgradul III (1978 - 1986);

 - cercetător ştiinţific principalgradul II (1986-1988);

 - cercetător ştiinţific principalgradul I (1988-1992),

 - profesor universitar (din 1993).

8. Domenii de cercetare:

 - Sistemeinformatice geografice (studii de fezabilitate, proiectare, implementare,expertizare),

 - Cartografie computerizată (construcţia hărţilor asistată decalculator, cartografie folosind web sau telecartografie, servicii bazate pelocaluizare - LBS),

 - Cartografie matematică (reprezentarea sferei terestre şi aelipsoidului terestru, proiecţii cartografice),

 - Fotogrammetrie digitală şi Teledetecţie,

 - Geodezie (reţele geodezice de triangulaţie şi trilateraţie, reţele de nivelment, reţele gravimetrice, datumul geodezic, sisteme de poziţionare globală – GPS, determinări ale geoidului).

9. Functii administrative:

 - Ofiţer într-o Mare Unitate înM.Ap.N. (1962-1968);

 - Şef  al laboratorului de cercetare de cartografie digitală , fotogrammetrie şi teledetecţie, M.Ap.N. (1987-1991);

 - Şef al Catedrei de Geodezie dinAcademia Tehnică Militară din Bucureşti (1992-1993);

 - Decan al Facultăţii de Geniu,Geodezie şi Construcţii,  din Academia Tehnică Militară din Bucureşti (între 1993-1997, general de brigadă).

10. Funcţii ştiinţifice:

 - Şef  al laboratorului de cercetare de cartografie digitală , fotogrammetrie şi teledetecţie, M.Ap.N. (1987-1992);

 - Membru al Consiliului Ştiinţific alI.C.S.G.T.M. (1976-2001), secretar al Consiliului Ştiinţific al I.C.S.G.T.M. (1977-1985), vicepreşedinte al  Consiliului Ştiinţific al I.C.S.G.T.M. (1985-1991);

 - Membru în Senatul Academiei TehniceMilitare din Bucureşti (1992-1997);

 - Preşedinte al Asociaţiei Române deCartografie (din 1997);

 - Expert evaluator al CNCSIS, din Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru cercetarea din învăţământul superior în comisiile 2 (din 1996) şi 4 (din 2002);

 - Expertautorizat în geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi cadastru;

 - Preşedinte alComisiei a IV-a a Societăţii Române de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (1990-2004);

 - Membru al Consiliului Ştiinţific al OficiuluiNaţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, actuala Agenţie Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI (1997-2000);

 - Membru al Comisiei naţionale de atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru expertiză în domeniul geodeziei, cartografiei, fotogrammwetriei, teledetecţiei şi cadastrului, de pe lângă ANCPI (2001-2005);

 - Membru în colectivele de redacţie alepublicaţiilor „Revista de Geodezie” (1992-2000), „Buletin Fotogrammetric şi de teledetecţie” (1992-2006), „Buletinul Academiei Tehnice Militare” (1992-1998);

 - Membru al organizaţiei AFCEEAInternational (din anul 1998).

11.Premii şi distincţii (ştiinţifice):

 - Diplome de Onoare şi excelenţă şimedalii ale: Asociaţiei Române de Cartografie (1996), Direcţiei Topografice Militare (1999), Academiei Tehnice Militare (2002);

 - Medalia Institutului MilitarSuperior de Geniu din Anger, Franţa (1996);

 - Medalia Institutului MilitarSuperior „A. Volov”, Şumen,  Bulgaria (1994).

12. Discipline predate din anul 2000:

Cursuri:

Sisteme informaţionale geografice; Cartografie computerizată; Sisteme informatice geografice; Informatică geografică; Geoinformatică; Baze de date geografice; Modelarea numerică altitudinală (modelarea digitală a reliefului); Învăţarea asistată de calculator; Geodezie.

13. Publicaţii: peste 100 de publicatii (cursuri universitare, caiete de lucrari practice, dictionare, lucrari în volum, harti, articole stiintifice publicate în tara si în strainatate, articole de informare stiintifica).

14. Proiecte de cercetare stiintifica:

Participarea, în calitate de membru al echipei de cercetare, responsabil de temă  şi director de proiect, la peste 70 proiecte de cercetare finanţate de Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Topografică Militară, Academia R.S.R., C.N.F.I.S., C.N.S.T., Centrul de Calcul Minier Cluj-Napoca, Centrul de Calcul Minier Petroşani, I.C.P.A., I.G.F.C.O.T., I.S.C.I.F., I.S.P.I.F, M.E.I., Ministerul Agriculturii (în perioada 1974 - 2006).

15. Lista lucrarilor publicate (numai cursuri universitare si lucrari în volum):

1. Niţu, C., (1976). Algoritmi şi programe pentru executarea calculelor topografice. Editura D.T.M., 80 pagini.

2. Niţu, C., (1977). Instrucţiuni de folosire a pachetului de programe de prelucrare a datelor geometrice PDG. Editura D.T.M., 64 pagini.

3. Anculete G., Niţu, C., (1980). Folosirea fotogramelor aeriene. Editura Militară, 64 pagini.

4. Niţu, C., (1992). Pachet de programe pentru construnţia automatizată a hărţilor, Academia de Înalte Studii Militare, 72 de pagini.

5. Niţu, C., (1992). Tolerances in digital mapping. XVII International Congress for photogrammetry and remote sensing, Washington DC. In: International archives of photogrammetry and remote sensing, volume XXIX, part B4, 1061-1067, Washington DC.

6. Ştaş, I., Niţu, C. ş.a. (1994). 45 de ani de învăţământ politehnic militar. A.T.M., Bucureşti, 48 pagini.

7. Niţu, C., (1993). Dicţionar tehnic ruso-român. A.T.M., Bucureşti, (în colaborare, partea de geodezie, 20 pagini).

8. Niţu, C., (1995). Errors and tolerances in the mapping, photogrammetry, RS and GIS integration. In: proceedings of ICA  World Conference, barcelona. Vol. II, 493-501, ISBN 84-393-3583-0.

9. Niţu, C., (1996). Errors and tolerances in digital mapping.. In: International archives of photogrammetry and remote sensing, volume XXIX, part B4, 921-929, XVIII ISPRS Congress, 12-18 July, Vienna, Austria.

10. Niţu, C., (1995). Cartografie matematică. A.T.M., 224 pagini.

11. Niţu, C., (1996). Culegerea datelor cartografice prin digitizare. Revista Terra IV, cu lucrările simpozionului internaţional "Lucrări de interes planetar integrate sinergetic de geodezie si geofizică", 57-65, Bucureşti.

12. Niţu, C., (1997). Dicţionar ruso-român-englez de geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie. A.T.M., Bucureşti, 360 pagini.

13. Niţu, C., (1997). Cartographic data capture by digitization. In: proceedings of world cartographic conference, stockholm, Vol. IV, 1790-1797, ISBN 91-630-5536-8.

14. Niţu, C., Niţu, C.D., Tudose, C., Vişan, M.C., (2002). Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Universitatea din Bucureşti, 278 pagini ,ISBN: 973-575-650-1.

15. Niţu, C., (2003). Computer assisted learning in the GIS field. The 30th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucureşti, 6-7 noiembrie 2003, 13,  52-57, ISBN 973-640-012-3.

16. Niţu, C., (2003). Sisteme informaţionale geografice, Editura Centrului de Învăţământ la distanţă CREDIS, Universitatea din Bucureşti, 50 de pagini, ISBN: 973-7701-91-7 (reeditare ăn 2004).

17. Niţu, C., (2003). Informatică, Editura Centrului de Învăţământ la distanţă CREDIS, Universitatea din Bucureşti, 100 de pagini, ISBN: 973-7701-18-6.

18. Niţu, C., (2003). Dynamic cgeographic analysis. The 30th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucureşti, 6-7 noiembrie 2003, 13, Bucureşti, 6-7 noiembrie 2003,  58-64,  ISBN 973-640-012-3.

19. Niţu, C., (2003). E-Learening în domeniul sistemelor informaţionale geografice. Lucrarile Conferintei Nationale E-Learning, Educatie si Internet, Universitatea din Bucureşti, 3-5 iulie 2003, 69-74, ISBN 973-7701-14-3.

20. Niţu, C., (2003). Hărţile digitale în e-Learning. Lucrarile Conferintei Nationale E-Learning, Educatie si Internet, Universitatea din Bucureşti, 3-5 iulie 2003, 75-80, ISBN 973-7701-14-3.

21. Niţu, C., (2005). Geoinformatică. Editura Centrului de Învăţământ la distanţă CREDIS, Universitatea din Bucureşti, 104 pagini, ISBN: 973-734-039-6.

22. Niţu, C., (2005). Computer assisted learning in Cartography and GIS fields.XXII International Cartographic Conference (ICC2005) A Coruña, Spain, 11-16 July 2005 Hosted by: The International Cartographic Association (ICA-ACI)  ISBN: 0-958-46093-0.

23. Niţu, C., (2005). The Geography and the Internet. The 31th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucureşti, 3-4 November 2005, 13, 31-37, Bucureşti, ISBN: 973-640-074-3