Perfecționare

Procedură internă privind desfășurarea examenului de obținere a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2022

Read More

Examene

Programarea examenelor (I,II licență/I master) (actualizare 08.06.2022)

Read More