Home - Programe de studiu - Învățământ la distanță

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

2019.02.19 - Orar - semestrul II

2018.09.28 - Deschiderea anului universitar

2018.09.28 - Programarea întâlnirilor tutoriale

2016.10.06 - Cont bancar taxă ID 

2016.04.07 - Regulament funcționare ID

2016.04.07 - Decizie acreditare ID

2016.02.22 - Pliant Geografie Turismului ID