Home - Structură organizatorică - Geografie Regională și Mediu

 

DEPARTAMENTEUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ȘI MEDIU

 

Director de departament:

Prof. dr. IOJA CRISTIAN

Membri departamentului:

Prof. dr. PĂTRU STUPARIU ILEANA

Prof. dr. ROZYLOWICZ LURENȚIU

Conf. dr. GRIGORESCU ȘTEFAN

Conf. dr. MANEA GABRIELA

Conf. dr. MARIN MARIAN

Conf. dr. NIŢĂ MIHAI

Lect. dr. MOCANU NICOLAE

Lect. dr. CLIUS MIOARA

Lect. dr. POPA VASILE

Lect. dr. IRIMIA RADU

Lect. dr. VIJULIE IULIANA

Lect. dr. ŞANDRIC IONUŢ

Lect. dr. VÂNAU GABRIEL

Lect. dr. TÂRLĂ LAURA

Lect.. dr. CUCULICI ROXANA

Asist. dr. NICULAE IULIAN

Asist. dr. ONOSE DIANA

Referent UȚA MARIANA

 

Departamentul de Geografie Regională funcţionează din anul 1990, în prezent având 15 cadre didactice, din care 2 profesori, 3 conferenţiari, 4 lectori, 3 asistenţi şi 3 preparatori, la care se adauga un referent. Dintre acestia 2 sunt îndrumatori de doctorat, 7 doctori în geografie, iar 8 se afla în diferite faze de realizare a tezelor de doctorat. Sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Geografie Regională au fost susţinute 15 teze de doctorat finalizate cu acordarea titlului de doctor în geografie (inclusiv doctori din afara departamentului) şi sunt în diferite stadii de realizare a tezelor de doctorat 25 de doctoranzi (incluzând şi doctoranzii din afara departamentului).

Activitatea didacti şi de cercetare stiintifica se desfăşoară pe urmatoarele domenii: geografia regională a continentelor şi a României, biogeografie, geografia mediului, organizarea şi amenajarea regională a teritoriului, metodologia cercetarilor geografice, metodica predării geografiei, politici şi strategii de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, arii protejate, ecologie urbana.

Pentru domeniile amintite au fost publicate 15 cursuri, 2 caiete de lucrari practice si numeroase lucrari si articole stiintifice în reviste din România si strainatate. De asemenea, membrii Departamentului de Geografie Regionala au participat, în numeroase rânduri în calitate de profesori invitati, cu lucrari sau postere, la numeroase conferinte nationale si internationale (multe dintre ele cu caracter interdisciplinar), în cadrul carora au prezentat rezultate ale cercetarilor realizate.

Membri departamentului desfasoara activitati de cercetare în programe finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (CNCSIS, MENER), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Inginerie a Mediului (ICIM), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala (ECOIND), Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare URBANPROIECT, Primaria Municipiului Bucuresti etc. Cercetarile realizate vizeaza analiza modificarilor regionale ale componentelor mediului si ansamblului mediului geografic, calitatea si dinamica factorilor de mediu în arii protejate sau în afara acestora, zonele fragile ecologic, dinamica peisajelor geografice, elaborarea de planuri de actiune în arii protejate si zone urbane/metropolitane etc.

Membri Departamentului de Geografie Regionala efectueaza activitati didactice pentru toate specializarile din Facultatea de Geografie si îndruma activitatea studentilor la studii aprofundate (Gestiunea durabila a peisajelor geografice prin amenajare regionala). Membri Departamentului sunt implicati si în aplicatiile practice si practicile de specialitate pentru specializarile Geografie, Geografia Mediului, Geografia Turismului.

În administrarea Departamentului de Geografie Regionala se afla în prezent amfiteatrul Constantin Bratescu si salile de seminarii/lucrari practice Biogeografie, Mihai Iancu si sala 406.

Merita amintite si colaborarile membrilor Departamentului de Geografie Regionala cu Facultatea de Geologie si Geofizica, Facultatea de Chimie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Studii Sud-Est Europene, atât în plan didactic, cât si pentru realizarea diferitelor teme de cercetare stiintifica.

Departamentul de Geografie Regionala participa activ la perfectionarea cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, predând cursuri, lucrari practice si sustinând examene.

Cadre didactice ale departamentului sunt prezente în Consiliul Facultatii de Geografie, Senatul Universitatii, Consiliul National de Geografie, precum si în redactia unor reviste de specialitate (Terra, Analele Universitatii din Bucuresti, Analele Universitatii din Craiova, Comunicari de Geografie etc.). De asemenea, membri ai Departamentului de Geografie Regionala fac parte din comisii (experti CNCSIS, Comisia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Bucuresti) sau asociatii profesionale (Societatea Româna de Geografie, Asociatia Geomorfologilor din România, Societatea Româna de Stiinta Solului, Balkan Environmental Association etc.).

În prezent, membrii Departamentului de Geografie Regionala sunt implicati în peste 10 proiecte de cercetare stiintifica, având printre beneficiari: CNCSIS, Comisia Europeana, Institutul de Arhitectura Ion Mincu, ICIM, Primaria municipiului Bucuresti. Temele abordate se refera la conservarea diversitatii biologice si a peisajului în diferite zone ale României (Muntii Banatului, Parcul Natural Portile de Fier, judetul Vrancea, Dobrogea etc.), evaluarea starii mediului în municipiul Bucuresti si aria sa metropolitana, diagnoza mediului în zonele Zlatna, Oradea si judetul Prahova, evaluarea fenomenelor de risc din regiunea subcarpatica, dinamica peisajelor si impactul cu activitatile umane etc.