Home - Programe de studiu - Master - Examene de finalizare studii universitare de masterat - Examen de disertație iunie 2018

 

Examen de disertație sesiunea iunie 2018

Rezultatele examenului de disertație - sesiunea iunie 2018:

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Managementul resurselor și activităților turistice (sala 1)

- Managementul resurselor și activităților turistice (sala 2)

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Dezvoltare teritorială inteligentă

- Sisteme informaționale Geografice

- Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

- Managementul dezastrelor

 

Repartizarea pe săli a absolvenților înscriși la examenul de disertație:

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Managementul resurselor și activităților turistice (sala 1)

- Managementul resurselor și activităților turistice (sala 2)

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Dezvoltare teritorială inteligentă

- Sisteme informaționale Geografice

- Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

- Managementul dezastrelor

 

Documente necesare pentru înscriere:

- Cerere înscriere examen

- Declarație

- Fișă lichidare

- Referat final

- Tabel colectare date de contact

 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare - studii universitare de master

 

- Calendar

 

Lucrarea de disertație:

- Anunț

- Cerere tip