Obiect de activitate

Contracte de cercetare fundamentală și aplicativă cu prioritate în următoarele domenii:

Consultanță, expertiză și asistență în probleme de evaluarea a degradării terenurilor și dinamica reliefului;Inițierea unor acțiuni de constientizare a stării degradării terenurilor în România și pe plan mondial (sondaje de opinie, filme documentare) și de dinamică a reliefului;

Antrenarea studenților și masteranzilor în realizarea programelor de cercetare - dezvoltare;

Transfer de metodologii de cercetare în procesul de învățământ.Atingerea acestor obiective se va realiza prin: contracte de cercetare dezvoltare, granturi, acorduri de cooperare / colaborare.

Publicatie: Lucrări și Rapoarte de Cercetare, Volumul 4, Editura Universității din București

Obiecte de activitate

 • Contracte de cercetare findamentală și aplicativă cu prioritate în următoarele domenii

  - metodologia cercetarii degradarilor de teren

  - indici cantitativi

  - utilizarea sistemelor imformaționale geografice

  - factorii naturali și antropici care conduc la degradarea terenurilor

  - studiul proceselor geomorfologice

  - fenomene geografice de risc

  - dinamica sistemelor de versant și albie în bazine hidrografice mici

  - dinamica diferitelor tipuri genetice de relief

  - utilizarea terenurilor

  - terenurile degradate și societatea

  - prevenirea și combaterea degradărilor de teren

  - harta degradarii terenurilor

  - hărți sintetice de importanță practic – aplicativă

Rezultatele activităților

Concretizate astfel:

- se vor finaliza prin rapoarte de cercetare, comunicări științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație, lucrări de licențâ, publicații științifice; contracte de asistențâ și consultanțâ în evaluarea stării degradării terenurilor.

- educarea și formarea studenților ca viitori cercetători prin implicarea lor în programele centrului; studii proprii ale personalului sub formă de rapoarte, comunicări, teze de doctorat, lucrări de dizertație, publicații.

- activitatea de cercetare se desfăşoară în spaţiile Facultăţii de Geografie cu acordul Rectorului Universităţii din Bucureşti şi al Decanului Facultăţii de Geografie.