Home - Structura organizatorica - Conducere

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII

 

 Este reprezentată de:

- Decan: Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU

- Prodecan: Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ

- Prodecan: Prof. univ. dr. Georgeta BANDOC

- Prodecan: Conf. univ. dr. Ionuț SĂVULESCU

- Prodecan: Lect. univ. dr. Mioara CLIUS 

 

1.  Responsabilităţi

2. Program audiențe 2019-2020 - semestrul I

 

DEPARTAMENTELE FACULTĂȚII

Grupează disciplinele geografice, în principal pe baza unor criterii ţinând de înrudirea şi interdependenţa dintre procesele şi fenomenele care constituie obiectele lor de studiu; fiecare dintre acestea fiind conduse de câte un director de Departament.

DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE-PEDOLOGIE-GEOMATICĂ

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ŞI MEDIU

DEPARTAMENTUL DE METEOROLOGIE-HIDROLOGIE

 

CONSILIUL PROFESORAL

Este format din 29 de membri: 21 cadre didactice și  8 studenţi

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică:

Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU

Prof. univ.dr. Alexandru NEDELEA

Conf. univ. dr. Marian ENE

Conf. univ.dr. Ionuț SĂVULESCU

Conf. univ. dr. Razvan OPREA

Conf. univ. dr. Octavian COCOȘ

 

Departamentul Geografie Umană și Economică:

Prof. univ. dr. Cristian BRAGHINĂ

Prof. univ.dr. Liliana DUMITRACHE

Prof. univ.dr. Cristian TĂLÂNGĂ

Conf. dr. Daniela DUMBRĂVEANU

Conf. univ. dr. Daniela ZAMFIR

Conf. univ. dr. Bogdan SUDITU

 

Departamentul de Geografie Regională și Mediu:

Prof. univ. dr. Cristian IOJĂ

Conf. univ. dr. Marian MARIN

Lect. univ. dr. Mioara CLIUS

Lect. univ. dr. Mihai NIŢĂ

Lect. univ. dr. Gabriel VÂNĂU

 

Departamentul Meteorologie-Hidrologie:

Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA

Prof. univ. dr. Georgeta BANDOC

Conf. univ. dr. Adrian TIȘCOVSCHI

Lect. univ. dr. Daniel DIACONU

 

Secretar șef: Alexandrina REZAEI 

 

Studenți reprezentanți: 

Anul I: Mirea Ioana Alexandra (amirea290@gmail.com)

Anul II:Ciobanu Raluca (raluca_ciobanu23@yahoo.com)

Anul III:Mănăilă Alexandru Andrei (alexandru.manaila97@gmail.com)

Master anul I: Cazacu Ioana Cristiana (ioana.cristiana.c3@gmail.com)

Master anul II: Cristinescu Elena Gabriela(gabriela.cristinescu@yahoo.com)

Doctorat : Voicu Alexandru (alexandru.voicu94@yahoo.com)

Consilier Calitatea Învăţământului: Sandu Emilian Nicolae (emisandu97@yahoo.com)

Consilierul Studenţilor: Andrei Alexander Roberto (roberto.alexander96@gmail.com)

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE are în prezent peste 2500 de studenţi şi 86 de cadre didactice și cercetători, la care se adaugă un colectiv de 8 membri ai Secretariatului, 7 referenţi şi membri ai seviciului administrativ de la staţiunile de cercetări geografice din Orşova (judeţul Mehedinti) şi Sfântu-Gheorghe (judeţul Tulcea).