Home - Cercetare - Prezentare centre

 

CERCETARE

 

Cercetarea stiintiţică fundamentală si aplicativă constituie al doilea obiectiv de baza al Facultăţii de Geografie. Aceasta reprezintă pentru corpul profesoral şi o buna parte a studenţilor din facultate, o preocupare cel putin la fel de importantă ca şi cea de instruire. Bineînteles, cea mai mare parte a cercetării ştiinţifice se desfasoară în catedre, în funcţie de profilul acestora. Centrele de cercetare din facultate realizează în fiecare an un numar important de contracte de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu diferite institute şi societati interesate în cunoasterea stării si evoluţiei proceselor şi fenomenelor geografice pe teritoriul României, cu un accent deosebit pe problematica mediului înconjurator.

 

CENTRE DE CERCETARE

•    Centrul de Cercetări Geodemografice și Analiză Teritorială (CCGAT)

•    Laboratorul de cercetări Biometeo – Climatice (BIOCLIMALAB)

•    Centrul de cercetare "Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice” (G.R.A.R.H.)       

•    Centrul de Degradare a Terenurilor şi Dinamica Geomorfologică (DTDG)         

•    Centrul interdisciplinar de cercetări avansate asupra dinamicii teritoriale (CICADIT)          

•    Research Centre for Regional Analyses in Tourism Environment and Sustainable Development (CARTEDD)

•    Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială şi Dinamica Sistemelor Trestre şi Costiere       

•    Centrul de Cercetare a Mediului şi de Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI)

•    Centrul de Geostrategii şi Relaţii Externe

•    Transdisciplinary Research Centre Landscape – Territory – Information Systems CeLTIS

•    Centrul de Cercetări Costiere pentru Protecția Mediului (CCCPM)

 

STAȚIUNI DE CERCETARE

•    Stațiunea Geografică Orșova

•    Statiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântu Gheorghe