Home - Bibliotecă

 

BIBLIOTECĂ

 


Volume noi ianuarie 2013 

 

Program general al bibliotecii: new (12.02.2013)

  - Secţia Geografie

 

Sala de lectură

Centrul de împrumut

Eliberare permise

Luni, Marţi

8 00 - 19 00

9 00 - 17 00

9 00 - 15 00

  Miercuri

9 00 - 19 00

9 00 - 16 00

Joi

9 00 - 17 00

9 00 - 15 00

Vineri

9 00 - 14 00

9 00 - 13 00

Sâmbată

8 30 - 14 00

Închis

 

 Secţia Inginerie Geologică-Biblioteca este închisă 

 

Catalogul on-line al bibliotecii se regăseşte în catalogul general al BCU Carol I din Bucureşti:

-http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

Adresa de web: www.bcub.ro

 

Consultaţi bazele de date ştiinţifice disponibile în Complexul BCU

„Carol I” din Bucureşti prin proiectul ANELIS

 

 Pentru obţinerea unui permis de biblioteca sunt necesare:

carnetul de student vizat pe anul în curs,

buletinul sau cartea de identitate,

taxa de înscriere sau viză,

plic şi două timbre poştale.

 

Structura bibliotecii:

 - 2 sali de lectură cu acces direct la colecţii (Secţia Geografie): 80 de locuri, 12.000 volume în acces direct;

1 sală de lectură cu acces indirect (Sectia Inginerie Geologică)

2 centre de imprumut: 1 centru de imprumut informatizat (Secţia Geografie), 1 centru de imprumut cu activitate în regim tradiţional (Sectia Inginerie Geologică)

 

Colecţii: 86.900 voume

Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

 

Servicii oferite de bibliotecă:

- consultare cataloage (informatizate ţi tradiţionale) şi a bazelor de date romaneşti şi străine la care BCU Carol I are abonament,  în scopul regăsirii, identificării şi localizarii informaţiilor şi documentelor;

- asistenţă de specialitate, consultaţii de iniţiere pentru  regăsirea informaţiilor;

eliberare permis de bibliotecă;

consultare documente în sălile de lectură;

oferire documente pentru imprumut la domiciliu;

monitorizare solicitări imprumut naţional şi internaţional;

elaborare bibliografii la cerere;

scanare imagini, hărţi;

furnizare referinţe bibliografice prin e-mail, deziderate on-line;

informare lunară cadre didactice, cercetători, doctoranzi asupra publicaţiilor nou achiziţionate.

 

Alte biblioteci:

- Biblioteca Nationala a Romaniei: www.bibnat.ro

- Biblioteca Centrala Unibversitara: www.bcub.ro

- Biblioteca Academiei Romane: www.bar.acad.ro

- Consiliul Britanic: www.britishcouncil.ro

- Virtual Library: www.vlib.org

- Librarian's Index on the Net: www.lii.org

- Publicaţii academice: www.ingenta.com

 

Pentru a interoga catalogul on-line al bibliotecii, accesati site-ul www.bcub.ro.

Pentru mai multe informatii referitoare la biblioteca, servicii oferite o puteţi contacta pe Dna. Ing. Anca Marina Calin la adresa:anca@univ.bcub.ro.