Home - Admitere - Admitere master

 

ADMITERE MASTER - 2020

 

Rezultatele finale ale examenului de admitere – sesiunea iulie 2020

Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

Climatologie și resurse de apă

Managementul resurselor și activităților turistice

Planificare teritorială și managementul localitătilor urbane și rurale

Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă

Sisteme Informaționale Geografice

Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

Evaluarea integrată a stării mediului

Geografie aplicată și dezvoltare regională

Dezvoltare teritorială inteligentă

Managementul dezastrelor

 

Rezultate admitere - studii universitare de master

Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

Climatologie și resurse de apă

Managementul resurselor și activităților turistice

Planificare teritorială și managementul localitătilor urbane și rurale

Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă

Sisteme Informaționale Geografice

Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

Evaluarea integrată a stării mediului

Geografie aplicată și dezvoltare regională

Dezvoltare teritorială inteligentă

Managementul dezastrelor

 

Lista candidaților în așteptare

 

Ghid confirmări/retrageri candidați admiși

- Formular tip confirmare loc

- Formular tip retragere candidat admis

 

Statistică înscrieri admitere - 15 iulie 2020

Statistică înscrieri admitere - 16 iulie 2020

Statistică înscrieri admitere - 17 iulie 2020

Statistică înscrieri admitere - 19 iulie 2020

 

Ghid documente înscriere

Acte necesare pentru înscriere

Taxa - informații suplimentare

Cifra de școlarizare

Calendar

Structura examenului de admitere

Precizări privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master sesiunile  iulie  și septembrie 2020 - FG

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2020, studii universitare de master – UB

 

Admitere studenți străini

Admitere Etnici Români

Admitere candidaţi UE – SEE

 

Cont bancar pentru achitarea taxei de admitere - BCR RO30RNCB0076010452620059