REVISTA DE GEOMORFOLOGIE

 
8 / 2006

                                                             

 

 Articole

Ioan  MAC, Unităţi toposecvenţiale microscalare cu importanţă în proiectele de amenajare a teritoriului

Nicolae  Josan, The role of the relief in territorial planning

Giovanni Palmentola,  Leonida Stamatopoulos, Preliminary data about sporadic permafrost on Peristeri and Tzoumerka massifs (Pindos chain, Northwestern Greece)

Virgil SURDEANU, Dana GOŢIU, Ioan RUS, Andreea CREŢU, Geomorfologie aplicată în zona urbană a municipiului Cluj-Napoca

D. Petrea, I. Rus, Rodica Petrea, Restructurări plan-spaţiale în evoluţia recentă a albiei Crişului Repede (între Ciucea şi Oradea)

Florina Grecu, Laura Comănescu, The morphometric analysis of the gravels from the Slănic of Buzău bed – preliminary considerations

Maria RĂDOANE, Nicolae RĂDOANE, Dan DUMITRIU, Ionuţ CRISTEA, Granulometria depozitelor de albie ale râului Prut între Orofteana şi Galaţi

Iuliana Armaş, Răsvan Damian, Evolutive interpretation of the landslides from the Miron Căproiu Street Scarp (Eternităţii Street – V. Alecsandri Street)Breaza Town

Marian ENE, The role of geological factors in relief modeling in the Subcarpathian sector of Râmnicu Sărat basin

Bogdan MIHAI, Ionuţ SĂVULESCU, Data collection and analysis for the GIS large scale geomorphic hazard and risk mapping in mountain towns and resorts. A case study in Predeal town, Curvature Carpathians

Alfred VESPREMEANU-STROE, Mihai MICU, Nicolae CRUCERU, The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodynamics, Buzău Subcarpathians

Pompei COCEAN, Rolul fenomenelor orajoase (tunetul, trăznetul) în declanşarea alunecărilor de teren

C. Brânduş, I. Manolache, Gh. Ciucanu, Alunecări de teren cu caracter endemic pe teritoriul satului izvoru alb – judeţul neamţ

 

Miscellanea

Profesorul mihai ielenicz – o dovadă a pasiunii pentru predarea, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea continuă a geografiei din românia (Mihai Grigore)

Ioan Mac – geomorfolog  şi creator de şcoală geografică (Ioan-Aurel Irimuş)

Colocviul Internaţional de Geomorfologie “OL’MAN RIVER” Gand, Belgia, 22-24 septembrie 2006 (Adrian Cioacă)

 

Recenzii

 

Florina Grecu (2006) – Hazarde şi riscuri naturale (ediţia a III-a), Editura Universitară, Bucureşti, (222 p., format B5, 84 de figuri şi fotografii incluse în text, 19 tabele şi 148 poziţii bibliografice) (Dana Goţiu)

Alberto Mariano CAIVANO (2003) – Rischio idraulica ed idrogeologica (III ed.), EPC Libri, Roma, 272 p., numeroase tabele, schiţe, CD (Florina Grecu)