Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

 

ACTIVITĂŢI  PRACTIC-APLICATIVE

 

 

 

 

trafic rankingStatistici web

 

 

Practică Breaza-Bușteni – master Geomorfo anul I

 

Practică în Defileul de la Posada – master anul II Geomorfologie

 

14.09.2015

Aplicație practică în Munții Făgăraș – Master Geomorfologie și Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională anul II

1.    Modul practică București Anul I, II –Geografia Turismului și Planificare Teritorială

 

2.    Practică Munții Apuseni – master anul I Geomorfologie și GADR

 

1.   Practică București Anul I - Geografie, Cartografie, Hidrologie-Meteorologie, Geografia Mediului

 

1.    Acte acord colaborare – practică instituţii

 

. . .

Practică Diham – Munții Bucegi 5 – 8.02.2015

Proiect, Date proiect

Practică Breaza - SinaiaMaster anul I Geomorfologie

Practică Defileul de la Posada, Master anul II Geomorfologie

Practica Amadeus / Anul 1 Master Gestiune si Master Management

Practica in institutii europene, Bruxelles, octombrie 2014

Aplicaţie practică Făgăraş – master anul II Geomorfologie

Aplicaţia în imagini 

Practică Munții Apuseni

Master anul I: Geomorfologie și GADR

 Practică în București, anul I - pecializările Geografie și Cartografie

Aplicație practică Breaza - Sinaia

Practică profesională – masterul de GIS

Aplicație practică de iarnă la Diham

Aplicaţie practică la Orşova

 

În atenția studenților anului II (2012-2013)

Notă practică de licență

Fotopractica – Editia a XII -a

Aplicație practică în Parcul Natural Văcărești

 

- Proiect aplicație

- Date

- Ultimele informații

 

2.      Aplicație practică: Breaza - Sinaia, Master anul I Geomorfologie

3.      Aplicație practică la Posada

4.      Aplicație practică la Posada Master Geomorfologie anul II

5.   Practica de specialitate master Geomorfologie anul II

 

- Informații

Harta geomorfotehnică

- Echipa 1 (verde)

- Echipa 2 (roșie)

- Echipa 3 (galbenă)

- Echipa 4 (albastră)

- Echipa 5 (mov)

- Echipa 6 (roz)

- Echipa 7 (neagră)

 

 

 

 

 

1.      Practică de specialitate Câmpulung – anul II Cartografie

 

- Filmare practică

 

Harta turistică

- Echipa 1

- Echipa 2

- Echipa 3

 

Harta geoturistică

- Echipa 1

- Echipa 2

 

  

1.   Practică de Specialitate ApuseniMaster Geomorfologie, Cartografie cu elemente de cadastru, Sisteme Informaționale Geografice, Studii Avansate în Geografie

1.      Program

 

 

1.   Aplicație practică – master anul II (Geomorfologie şi GIS)

1.    Descarcă informaţii

 

 

· Practică de specialitate – Sisteme Informaţionale Geografice la Staţiunea de Cercetări Fluvio-Marine şi Costiere Sfântu Gheorghe

 (Delta Dunării),  7 – 13 mai 2012

 

Practica s-a adresat primei generaţii a masteranzilor anului I de la specializarea SIG şi a avut ca principale obiective realizarea unei baze de date spaţiale la nivel de comună care să includă cât mai multe elemente cuantificabile, astfel încât la finalul aplicaţiei să se concretizeze un produs interactiv care va fi publicat pe internet prin servicii webgis-based în folosul societăţii civile.

 

Participanţii la practică

 

· Practică de specialitate – Geomorfologie şi Cartografie cu elemente de Cadastru

Munţii Apuseni,  2 – 6 mai 2012

 

Aplicaţia s-a adresat masteranzilor anului I de la Geomorfologie şi Cartografie cu elemente de Cadastru şi s-a desfăşurat pe traseul: Bucureşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Alba Iulia - Zlatna - Abrud - Câmpeni - Arieşeni (jud. Alba) – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti.

Practica a avut ca scop analiza geomorfologică, dinamică şi cartografică a unor elemente locale (Gheţarul de la Scărişoara, Groapa Ruginoasă,  Detunatele, Dealul cu Melci (Avram Iancu), Varful Bihor, etc,) dar şi înţelegerea impactului unor fenomene din zone precum: Roşia Montană, Roşia Poieni, Brad, etc.

 

Traseul practicii

Locuinţe din Munţii Apuseni

 

 

 

· Aplicaţie practică de iarna – Cabana Diham (Munţii Bucegi),

 2 – 4 martie 2012 [pdf]

 

Practica a avut ca scop indentificarea principalelor componente ale reliefului care au avut rol în dezvoltarea activităţilor antropice (în special turistice) în spaţiul montan.

Aplicaţia s-a desfăşurat pe traseul: Bucureşti – Buşteni – Gura Diham – Cabana Diham – Cabana Poiana Izvoarelor – Cabana Diham – Predeal – Bucureşti şi a avut un număr de 53 de participanţi coordonaţi de 4 profesori de la Departamentul de Geomorfologie, Pedologie şi Geomatică.

 

Traseul aplicaţiei

Participanţii la aplicaţie

 

Explicaţii

Pe traseu

 

 

 

· Practică de geomorfologie aplicată la Sinaia,

10 – 11 decembrie 2011

 

Practica s-a desfăşurat la Sinaia şi s-a adresat studenţilor din cadrul programului de studii masterale Geomorfologie şi Cartografie cu elemente de Cadastru - anul II, având ca obiectiv înţelegerea şi identificarea dezechilibrelor naturale şi antropice din zonă.

 

Oraşul Sinaia şi Valea Prahovei

Valea Prahovei

 

 

 

· Aplicaţie practică la Bruxelles, 21-28 noiembrie 2011 [pdf]

 

Practica a fost intitulată “Instituţii europene şi rolul lor în promovarea politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului” şi a fost organizată de Departamentul de Geografie Regională şi Mediu din cadrul Facultăţii de Geografie, cu sprijinul Parlamentului European.

În cadrul aplicaţiei ce s-a desfăşurat la nivelul instituţiilor europene, pe parcursul a 5 zile, au participat 35 de studenţi din primele două nivele de studiu şi 5 cadre didactice.

 

La Bruxelles

Parlamentul European

 

     

 

· Aplicaţie “dinamica versanţilor” la Breaza – Valea Prahovei,

12 noiembrie 2011

 

Practica s-a desfăşurat pe Valea Prahovei în zona oraşului Breaza şi a avut ca scop cartarea alunecărilor de teren din zonă şi înţelegerea influenţei râului Prahova în dinamica versanţilor subcarpatici.

 

Breaza – analiza tectonicii zonei

Valea Prahovei

 

   

 

 

· Aplicaţie “Mapping Party” – Piteşti, 20 iunie 2011 [pdf]

 

Aplicaţia s-a adresat studenţilor anului II de la specializarea Cartografie şi a avut ca principale obiective identificarea şi cartarea tuturor elementelor geografice din zonă şi încărcarea datelor obţinute în Open Street Map pentru a putea fi accesate online şi descărcate de către utilizatori.

 

Echipa

Datele ce pot fi accesate online

 

___________________

 

 

 

Istoric

 

Programele de studiu ale Facultăţii de Geografie prevăd pentru ciclul de licenţă - anii I şi II şi ciclul de masterat - anul I, câte un stagiu de practică de specialitate adaptat programelor fiecărei specializări. Practica se desfăşoară timp de o săptămâna în una din cele două perioade: sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai sau după sesiunea de vară, la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie.

Pe parcursul anului se organizează numeroase aplicaţii practice ce se adresează atât studenţilor dar mai ales masteranzilor, în zone din România (Munţii Bucegi: Cabana Diham, Valea Cerbului, Cabana Omu, Breaza – Valea Prahovei, Munţii Iezer-Păpuşa) sau din străinătate (Belgia - Bruxelles).

 

 

 

· Staţiunea Geografică Orşova

 

Orşova este staţiunea de cercetare a Facultăţii de Geografie din județul Mehedinți, situată pe malul stâng al lacului de acumulare "Porțile de Fier I", în zona de vărsare a râului Cerna în Dunăre. Site-ul oficial al staţiunii geografice este: http://orsova.geo.unibuc.ro/index.html.

Practica de specialitate la Orşova se organizează în general în perioada iunie – iulie, pentru materiile: geografie fizică generală, geologie şi hidrologie de la ciclul de licenţă şi are ca obiectiv înţelegerea tectonicii zonei şi influenţa ei în dezvoltarea formelor de relief. De asemenea se fac determinări hidrologice (măsurători de debite, nivel piezometric) şi meteorologice (măsurători ale parametrilor climatici).

Principalele obiective vizitate şi analizate sunt: Mănăstirea Sf. Ana, staţiunea Orşova şi vizionarea documentarului în care este prezentată dărâmarea vechiului oraş Orşova. De asemenea au fost realizate analize şi măsurători pe Valea Pecinişca, Băile Herculane - analiza izvoarelor termale şi a râului Cerna, vizitarea Cheilor Ţesnei, lacul şi muzeul Porţile de Fier, Cetatea Drobeta, Dealul Moşului, Ieşelniţa, Clisura Dunării din zona Gratca, Culmea Poienilor, Vf. Ciucaru Mare, Peşterea Ponicova, Valea Ţiganului, Iuţi, etc.

 

 

Culmea Poienilor

 

Cheile Ţesnei

 

 

Cazanele Mari ale Dunării

 

Explicaţii geologice de pe Vf. Ciucaru Mare

 

 

Izvor termal din Băile Herculane

 

Măsurători de debit cu morişca pe Valea Cernei

 

 

 

· Staţiunea de Cercetări Fluvio-Marine şi Costiere Sfântu Gheorghe

 (Delta Dunării)

       

Este staţiunea permanentă de cercetare a Facultăţii de Geografie unde se organizează practica de vară pentru anii de licenţă. Practica are ca obiectiv însuşirea problematicii ridicate de realizarea măsurătorilor hidrologice şi meteorologice, analiza evoluţiei sectorului deltaic. Se analizează dinamica braţelor Dunării, ale zonei de contact fluviu-mare, evoluţia şi analiza ţărmului, analiza proceselor actuale, a stucturii geologice, a Insulelor Sacalin (Sacalin-Zătoane). De asemenea se vizitează zone însemnate din Delta Dunării: Lacurile Zătonul Mare şi Zătonul Mic, Lacul Roşu, Grindul Palade, Grindul Cerbului, Grindul Ivancea, Grindul Crasnicol, Câmpul Sărăturile, Ceatalul Sfântu Gheorghe, Farul Vechi.

 

Braţul Sf. Gheorghe

Cormoran

 

 

 

· Staţiunea Geografică Călimăneşti

 

Este locaţia unde se organizează practica de specialitate pentru anul II, studii universitare de licenţă. Practica se organizează în perioada iunie-iulie şi are ca principale obiective realizarea practicii pentru materiile:  geomorfologie, geografia aşezărilor umane, soluri şi biogeografie. Rolul acestei practici este înţelegerea şi însuşirea metodelor şi tehnicilor specifice cercetării geografice, realizarea unor hărţi geomorfologice, pedologice, biogeografice, analiza şi înţelegerea modului de manifestare al proceselor geomorfologice actuale, identificarea orizonturilor şi tipurilor de sol şi analiza modului de organizare al aşezărilor umane.

Obiectivele principale vizitate sunt: Defileul Cozia, Lacul Brădişor, Lacul Mălaia, Valea Latoriţei, Obârşia Lotrului, Lacul Vidra, Oraşul Sibiu, Transfăgărăşanul, Cabana şi Lacul Bâlea, Baraj Vidraru, Depresiunea Jiblea, Vf. Cozia, Ocnele Mari, Ţeica, Uzinele de la Govora, Ocna Sibiului, Lacul  Costeşti, Muzeul Trovanţilor, Cheile Galbenului, Peştera Muierii, Cheile Olteţului, Peştera Polovragi, etc.

 

Explicaţii referitoare la profilul de sol

Analiza distribuţiei spaţiale a aşezărilor

 

Identificarea formelor de relief

Identificarea orizonturilor de sol

 

Barajul Vidraru

Muzeul în aer liber al Trovanţilor

        

 

 

· Aplicaţie în estul Munteniei - Dobrogea – Bulgaria

 

Se realizează în general pe durata unei săptămâni la sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai pentru studenţii din ciclul universitar de licenţă (anii I şi II) pe traseul: București – Buzău - Focșani – Tulcea - Constanţa - Mamaia - Bulgaria (Capul Kaliakra, Balcic) – Mamaia - București.

Principalele obiective vizitate sunt: Oraşul Urziceni, Platoul carstic de la Meledic (Mânzăleşti), Vulcanii Noroioşi (Berca), Valea Slănicului, Tabăra de sculptură Măgura (Poiana Pinului), Oraşul Focşani, Mausoleul de la Mărăşeşti, Valea Milcovului, Focul Viu de la Andreiaşu, Valea şi Cascada Putnei, Munţii Măcin, Râpa Roşie, Valea Sării, Oraşul Galaţi, Mănăstirea Cocoş, Mănăstirea  Saon, Mănăstirea Celic Dere, Cetatea Enisala, Oraşul Constanţa, Staţiunea Mamaia, Oraşul Vama Veche, Capul Kaliakra, Balcic – castelul Reginei Maria, Monumentul Tropaeum Traiani, Mănăstirea şi Peştera Sf. Andrei, Mănăstirea Dervent.

 

Ghidul aplicaţiei practice

Focul viu de la Andreiaşu

 

Vulcanii noroioşi

Cetatea Enisala

 

Capul Kaliakra (Bulgaria)

Mamaia

 

 

                            

· Aplicaţie în Transilvania – Maramureş – Bucovina [pdf]

 

 Se organizează în general în luna mai pentru studenţii din cluclu universitar de masterat pe traseul: Bucureşti – Braşov – Sighişoara – Tg. Mureş - Sovata  – Cluj-Napoca – Baia Mare – Sighetul Marmaţiei – Bistriţa – Vatra Dornei – Suceava – Tg. Neamţ – Bicaz – Miercurea Ciuc – Băile Tuşnad – Braşov – Bucureşti.

Principalele obiective vizitate şi analizate sunt: Culoarul Rucăr Bran, Castelul Bran, Cetatea Medievală de la Sighişoara, Sovata: muntele de sare şi cele 10 lacuri, Salina de la Turda, Munţii Oaş, Remeţi, Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Bârsana, Pasul Şetref, Valea Bârgăului, Pasul Tihuţa, Suceviţa, Cetatea Sucevei, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Neamţ, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratec,  Lacul Izvorul Muntelui, Hidrocentala Stejaru, Hidrocentrala Pângăraţi, Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Izvorul Mureşului, Băile Tuşnad, Lacul Sf. Ana, Tinovul Mohoş, Balvanyos, Pasul Bratocea, etc.

 

Cetatea Sighişoara

Lapiezuri în sare

Cimitirul Vesel de la Săpânţa

 

Lacul Ursu de la Sovata

Lacul Roşu – lac de baraj natural

 

     

 

· Aplicaţie Munţii Apuseni – Bucovina

 

Practica s-a adresat studenţilor anului I de la masterat (Geomorfologie, Cartografie şi Cadastru şi Studii avansate în geografie) şi s-a desfăşurat pe traseul: Bucureşti – Braşov – Sibiu – Alba Iulia – Arieşeni – Turda – Baia Mare – Suceava - Sighişoara – Bucureşti.

Principalele obiective vizitate au fost: Roşia Montană, Roşia Poieni, Detunatele, Peştera Scărişoara, Creasta Cocoşului, Cetatea Sucevei, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea Moldoviţa, Lacul Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului, Lacul Roşu, etc.

 

Barajul Bicaz

Roşia Poieni

 

 

                      

Practica studenţilor anului III se realizează individual, în regiunea pe care au ales-o drept subiect de cercetare, pentru elaborarea lucrării de licenţă. Subiectul de lucrării se stabileşte în semestrul IV al studiilor universitare, etapele elaborării desfasurându-se pe parcursul semestrelor V şi VI, precum şi în intervalul special prevazut de două saptamâni, dintre sesiunea de examene de la sfârsitul semestrului IV şi sesiunea examenelor de licenţă. 

                                                                                                    [sus]