Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

Description: D:\site\index_02.jpg

Description: D:\site\index_03.jpg

Description: D:\site\index_04.jpg

Description: D:\site\index_05.jpg

Description: D:\site\index_06.jpg

 

ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

 

Description: D:\site\butoane\btn_str_org.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_org_std_down.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_cercetare.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_publicatii.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_manifestari_stii.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_practica.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_studenti.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_schimburi_internat.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_admitere.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_orar_studenti.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_licenta.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_examene.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_informatii.jpgDescription: D:\site\butoane\btn_biblioteca.jpg

 

Description: trafic rankingStatistici web

 

 

ü  Planuri de învăţământ  

 

ü  Fişele diciplinelor  

 

Discipline opționale (studii de licență și master)

 
_____________________________________________________________
 
 
La Facultatea de Geografie, studiile  universitare sunt organizate pe trei cicluri:
 
- studii universitare de LICENŢĂ cu durata de 3 ani
- studii universitare de MASTERAT cu durata de 2 ani
- studii universitare de DOCTORAT cu durata de 3 ani
 
Fiecare ciclu de studii este delimitat de celelalte prin proceduri distincte de admitere şi de absolvire.
 

 

Ciclul I Studiile universitare de LICENŢĂ

 

 

 Cu o durată de trei ani, corespund unui numar de 180 credite transferabile, conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti organizează studii universitare de licenţă pentru urmatoarele domenii, forme de învatamânt şi specializari:

 

 

I. Domeniul de licenţă  GEOGRAFIE

 

 

·        Forma de învatamânt: ZI (IF – Învăţământ cu frecvenţă)

 

Specializări:      

GEOGRAFIE - Bucureşti

GEOGRAFIA TURISMULUI Bucureşti, Drobeta Turnu Severin, Calimanesti, Sighişoara

CARTOGRAFIE - Bucureşti

METEOROLOGIE-HIDROLOGIE - Bucureşti

PLANIFICARE TERITORIALĂ Bucureşti, Drobeta Turnu Severin

 

 

 

·       Forma de învatamânt: IDD (Învatamânt cu frecvenţă redusă)

 

Specializări:      

GEOGRAFIE - Bucureşti

GEOGRAFIA TURISMULUI Bucureşti

 

 

 

II. Domeniul de licenţă: STIINTA MEDIULUI

 

·        Forma de învatamânt: ZI şi IDD

 

Specializări:      

GEOGRAFIA MEDIULUI - Bucureşti

 

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunostinţe generale şi de specialitate corespunzatoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin sustinerea examenului de licenţă, absolvenţii obtinând DIPLOMA DE LICENTA în domeniul ales şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ care atestă specializarea în care s-au pregatit.

Absolvenţii cu diplomă a studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competentelor şi drepturilor corespunzatoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.

________________________________________________

 

 

Ciclul II – Studiile universitare de MASTERAT

 

 

Cu o durata de doi ani, corespund unui numar de 120 credite transferabile. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiţionată de obţinerea diplomei acordate dupa finalizarea studiilor universitare de licenţă.

Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o baza pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti organizeaza studii masterale în urmatoarele direcţii de specializare:

 

 Domeniul Geografie:

 

1.     Managementul resurselor şi activităţiilor turistice

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

2.     Climatologie şi hidrologie

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

3.     Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

4.     Geomorfologie şi Cartografie cu Elemente de Cadastru

Informaţii

Plan de învăţământ

Broşură

Curriculum

 

5.      Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională  

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

6.    Gestiunea spaţiului turistic

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

7.     Sisteme Informaţionale Geografice

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

8.    Studii avansate în Geografie (an II)

Curriculum

 

 

Domeniul Ştiinţa Mediului:

 

1.  Sţiinta mediului – Evaluarea integrată a stării mediului

Plan de învăţământ

Curriculum

 

   2.  Master Air-Environment Risks and Health Response - detalii

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

 

 

Studiile la ciclul II – Master – se vor finaliza cu obţinerea Diplomei de Master, ce confera absolventului o pregatire profesională superioară recunoscută de piaţa muncii româneşti şi europene, dar si dreptul de a continua cu studiile doctorale.

_____________________________________________________________

 

 

Ciclul III – Studiile universitare de DOCTORAT

 

 

Cu durată de trei ani, asigură nu numai aprofundarea unui domeniu de înaltă specializare, ci şi consacrarea pregătirii în domeniul de interes.

Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureţti organizează studii doctorale în domeniul Stiinţele naturii, specialitatea Geografie; conducatorii de doctorat ai facultăţii îndrumând lucrări de doctorat în variate alte direcţii de aprofundare:

 

Geografie fizică:

·           Prof. dr. Iuliana Armaş

·           Prof. dr. Nicoleta Ionac

·           Prof. dr. Bogdan Mihai

·           Prof. dr. Liliana Zaharia

Îndrumare în cotutelă:

·           Prof. dr. Floare Grecu

 

Geografie umană:

·           Prof. dr. Cristian Braghină

·           Prof. dr. Melinda Cândea

·           Prof. dr. Liliana Dumitrache

·           Prof. dr.  Ioan Ianoş

·           Prof. dr. Cristian Tălângă

 

Îndrumare în cotutelă:

·           Prof. dr. George Erdeli

·           Prof. dr. Silviu Neguț

·           Prof. Ion Nicolae

 

Geografia mediului:

·           Prof. dr. Ileana Pătru-Stupariu

 

 

 

 

 

[sus]