Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. dr. Zaharia Liliana

E-mail: zaharia@geo.unibuc.ro

1. Date personale: Născută la data de 22 aprilie 1964 la Ploieşti (judetul Prahova).

2. Starea civilă - căsătorita

3. Studii superioare:

 - Specializarea Geografie-Franceză, Facultatea de Geologie – Geografie, Universitatea din Bucureşti, 1986.

 - Curs postuniversitar „Gestion des ressources en eau: hydrologie et hydrogéologie”organizat de EPF Lausanne, Université de Neuchâtel, ETH Zürich, 2000 – 2002.

4. Doctorat: Doctor în geografie, Facultatea de Geografie din Universitatea Bucureşti, 1997.

 Titlul lucrării: Resursele se apă din bazinul râului Putna – Utilizare, calitate. Protecţie, sub îndrumarea prof. dr. Pişota Ion; publicată în anul 1999.

5. Conducere de doctorat: Da.

6. Locuri de muncă:

 - Profesor titular stagiar de geografie şi lb. Franceză, Liceul Industrial nr. 3 din  Buzău ; septembrie 1986 - octombrie 1989;

 - Cercetător hidrolog la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti octombrie 1989 - septembrie 1992;

 - Cadru didactic, Catedra de Meteorologie-Hidrologie a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, octombrie 1992–prezent.

7. Grade didactice/ştiinţifice:

 - Cercetător hidrolog la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti ; octombrie 1989 - septembrie 1992;

 - Asistent universitar în cadrul Catedrei Meteorologie-Hidrologie a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, octombrie 1992 – februarie 1998;

 - Lector universitar în cadrul Catedrei de Meteorologie-Hidrologie a Facultăţii de Geografiea Universităţii din Bucureşti, februarie 1998 – septembrie 2002;

 - Conferenţiaruniversitar în cadrul Catedrei de Meteorologie-Hidrologie a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, octombrie 2002 – septembrie 2006;

 - Profesor universitar în cadrul Catedrei de Meteorologie-Hidrologie a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, octombrie 2006 – prezent

8. Domenii de cercetare (specializare): Hidrologie.

9. Funcţii administrative:

 - Director al Centrului de cercetare ”Gestiunea peisajului şi a resurselor de apă”.

 - Director al studilor aprofundate „Gospodărirea şi valorificarea durabilăa resurselor de apă”.

 - Responsabil pentru schimburile bilaterale în cadrul programului Erasmus – Socrates cu Universitatea de Stiinte şi Tehnologii din Lile, Universitatea Paris 7 Denis Diderot, Universitatea din Malaga, Universitatea  Paul Valéry – Monpellier III, Universitatea Maine din Le Mans.

 - Membru al comisiei de selecţie a studenţilor pentru obţinerea de burse Erasmus, la nivelul Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti.

 - Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti.

10. Funcţii ştiinţifice:

 - Expert evaluator al burselor pentru studenţi, doctoranzi şi doctori la Ministerul Învăţământului şi Cercetarii.

 - Expert evaluator al candidaturilor la burse în străinătate pentru studenţi, doctoranzi şi doctori la Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

 - Expert evaluator al propunerilor de proiecte de cercetare în cadrul C.N.C.S.I.S. şi C.N.M.P.

 - Expert evaluator ARACIS.

 - Referent ştiinţific al revistei Comunicări de geografie editate de Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, la secţiunea Hidrologie.

11. Premii şi distincţii ştiinţifice:

 - Diplomă de onoare acordată de Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, 2000;

 - Diplomă de onoare acordată de Societatea de Geografie din România, 2000;

 - Medalie şi diplomă de merit „Constantin Brătescu” acordate de către Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, 2002.

 - Diplomă de onoare acordată de Facultatea deGeografie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu ocazia aniversării Centenarului învăţământului superior geografic în această instituţie, 2004.

 - Diplomă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare, acordată de Universitatea din Bucureşti, 2006.

 

12. Discipline predate din anul 2000:

Cursuri:

Hidrologie, Apele României, Bazine hidrografice, GIS Hidrologic, Hidrologie frecvenţială, Modificări globale ale mediului şi resursele de apă, Hidrologie urbană; Riscuri hidrologice.

Lucrări practice:

Hidrologie, Apele României, Bazine hidrografice, GIS Hidrologic,Hidrologie frecvenţială, Modificări globale ale mediului şi resursele de apă, Hidrologie urbană, Riscuri hidrologice.

 

13. Publicaţii:

- 4 cursuri universitare;

- 1 caiet de lucrari practice;

- 4 ghiduri de activitaţi (aplicaţii) practice;

- 1 lucrare în volum (autor unic);

- 2 lucrari în volum (colectiv de autori);

- 54 de articole ştiinţifice, din care 32 în publicaţii din ţară şi 22 în publicaţii din străinătate sau cu participare internaţională;

-  5 articole de informare ştiinţifică.

14. Proiecte de cercetare ştiinţifică:

 - 3 în calitate de director de proiect: 1999 – 2001, 2003 – 2004, 2005 – 2007, beneficiar C.N.C.S.I.S.;

 - 13 în calitate de membru al echipei de cercetare: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003 – 2004, 2004 – 2006, 2006 – 2008

15. Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

 1. Pişota Ion, Zaharia Liliana, (1995), Hidrologie. Lucrări practice, Tipografia Universităţii Bucureşti, p. 161 – 184, ISBN 973-9160-69-7..

 •  2. Zaharia Liliana (1999), Resursele de apă din bazinul râului Putna. Studiu de hidrologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 305p., ISBN 973-575-334-0.

 •  3. Pişota. Ion, Zaharia Liliana (2001, 2002), Hidrologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 447p, ISBN 973-575-587-4.

 •  4. Liliana Zaharia, Daniel DIACONU, Ioan SARBU, (2002), Ghid de activitate practică- Hidrologie, Editura CREDIS, Bucureşti, 53 p.

 •  5. Pişota. Ion, Zaharia Liliana, (2003), Hidrologia uscatului, Editura CREDIS, Bucureşti, 170 p., ISBN 973-8336-91-0.

 •  6. Pişota. Ion, Zaharia Liliana, (2003), Hidrologia uscatului, Editura Universitară, Bucureşti, 233p, ISBN 973-8499-26-7.

 •  7. Liliana Zaharia, Daniel Diaconu, Ioan Sârbu, (2003), Activităţi practice de hidrologie în arealul „Porţile de Fier” Editura CREDIS, Bucureşti, 56 p., ISBN 973 – 8336 – 77 – 5.

 •  8. Alexandrescu V., Gheorghilaş A., Ghincea M., Matei E., Peptenatu D., Suditu B. A., Tălângă C., Zaharia Liliana, Zamfir D., 2004, Ţara Maramureşului şi Bucovina. Ghid aplicaţie – anul III de studiu, Ed. Semne, Bucureşti, 93 p., ISBN 973-624-195-5

 •  9. co-autor al lucrării Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic,(2005), coord. Maria Sandu şi Dan Bălteanu, capitolele Apele şi Hazarde hidrologice, Ed. Ars Docendi, p.47 – 59 şi 176 – 181, ISBN 973-558-200-7.

 •  10. Liliana Zaharia (2005), Studiul resurselor de apă din Carpaţii si Subcarpaţii Curburii in vederea optimizarii valorificării lor pentru alimentarea populaţiei din judeţele aferente regiunii în volumul „Lucrări şi rapoarte de cercetare. Centrul de cercetare „Degradarea terenurilor si Dinamica geomorfologica”, Vol. I., Ed. Universităţii Bucureşti, p. 137 – 171, ISBN 973737012-9.

   11. Pişota Ion, Zaharia Liliana, Diaconu Daniel (2005), Hidrologie, Editura Universitară, Bucureşti, 256 p., ISBN 973-749-002-9.

 •  12. Pătru Ileana, Zaharia Liliana, Oprea Răzvan, (2006), Geografia Fizică a României (Clima, Apele, Vegetaţia, Solurile), Editura Universitară, Bucureşti, 175 p., ISBN 978-973-749-065-0; 973-749-065-7 p.