Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Lect. Verga Mihaela Iuliana

E-mail: mishi@k.ro

1. Date personale: născută la 29 august 1973, în or. Bacău, judeţul Bacău

2. Starea civilă: căsătorita

3. Studii superioare:

 - Specializarea Geomorfologie – Pedologie, Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucureşti, 1997;

 - Studii Aprofundate în Specializarea: Geomorfologie dinamică şi protecţia mediului terestru –Facultateade Geografie, Universitatea din Bucureşti, 1998.

4. Doctorat : doctorandă la Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea: Studiul fizico-geografic şi cartografic al bazinului hidrograficBicaz, sub îndrumarea prof. dr. Anton Năstase, din 1998.

5.  Locuri de muncă:

 - la Şc. Gen. nr. 4 Comăneşti, jud. Bacău  (1991 – 1992);

 - Facultatea de Geografie, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti (1997 – 2002);

 - Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti (din 2002).

6.   Grade didactice/ştiinţifice:

 - Învăţător calificat (1991-1992);

 - Preparator universitar (1997-2000)

 - Asistent universitar (2000-2002) la Facultatea de Geografie, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti;

 - Asistent universitar la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti (2002-2007);

 - Asistent universitar la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti (din 2007).

7. Domenii de cercetare:

Geografie fizică; Geomorfologie dinamică; Geomorfologie structurală şi petrografică.

8.    Funcţii ştiinţifice:

 - membru al Societăţii Române de Geografie,

 - membru al Asociaţiei Geomorfologilor din România.

9.   Discipline predate din anul 2000:

Cursuri:

Geografie fizică generală, Tehnici de ghid;

Lucrări practice şi seminarii:

Geografie fizică generală, Geomorfologie generală, Pedogeografie, Relief şi valorificarea lui în turism, Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţilor, Geografia regională a României: dealurile, podişurile şi câmpiile.

10.   Publicaţii:

1 lucrare în volum şi 5 articole ştiinţifice.

11.    Proiecte de cercetare ştiinţifică:

In calitate de membru al echipei de cercetare,am participat la realizarea a 3 proiecte de cercetare, în perioada 2002 – 2004

12. Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

 - Armaş Iuliana, Damian R., Verga Mihaela, Horvat I. (2004) – Saline integrate circuitului turistic: Praid, Târgu Ocna, Slănic Prahova, Cacica, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 211p, ISBN – 973 – 7956 – 76 – 1 (vol 1)