Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Lect. dr. TEODORESCU CAMELIA

E-mail: camiteo@yahoo.com

1. Data  şi locul naşterii - 26 februarie 1969, Balcesti, JUD. Valcea

2. Starea civilă - căsătorita

3. Studii superioare - Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Craiova, Specializarea: Finante – Banci,1995.

                              - Facultatea de Stiinte, Specializarea: Geografie – Limba Spaniola, Universitatea din Craiova, 1998

4. Doctorat : Doctor în Geografie - Cum laude, Facultatea de Geografie a Universitaţii din Bucuresti, 2003, Romania in comertul mondial cu cereale”, publicată in anul 2003.

5. Conducere de doctorat: -

6. Locuri de muncă :

 - 1998-1999 - Sc. Gen. Nr. 2 Poiana Mare, jud. Dolj

 - 1999-2004 - Catedra de Geografie, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea din Craiova.

 - 2004-prezent - Catedra de Geografie Umană şi Economică, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti

7. Grade didactice/ştiinţifice (gradul, perioada).

 - sept.1998- febr. 1999 - Profesor titular Scoala Generala Nr. 2. Poiana Mare, jud. Dolj;

 - feb. 1999 –  1 oct. 2001- Preparator titular  - Facultatea de Stiinte – Catedra de Geografie, Universitatea din Craiova;

 - oct. 2001 – oct. 2003: Asistent titular – Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Catedra de Geografie, Universitatea din Craiova;

 - oct.2003 - febr. 2004Lector titular –  Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Catedra de Geografie, Universitatea din Craiova.

 - din febr. 2004 – Lector titular,  Catedra de Geografie Umană şi Economică, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Romania

8. Domenii de cercetare :

 - Geografia Agriculturii, Geografie Sociala, Economie Generala, Contabilitate

9. Funcţii administrative :

 - 2003-2004 - Membru in consiliul profesoral al Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Catedra de Geografie, Universitatea din Craiova.

 - 2001-2003 - responsabil de număr al revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Geografie, Serie nouă, nr. 4/2001, nr. 5/2002, nr.6/2003

 - 1999-2000 - membruîn colectivul de redacţie al revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Geografie, Serie nouă, nr.1/1999, nr. 2/ 2000.

 - 2002 – 2004- membru în colectivul de redacţie al revistei Forum Geografic – Studii si cercetari de geografie si protectia mediului nr.1/2002 , nr. 2/2003  EUC.

 - 2003-2004 -membru în colectivul de redacţie al revistei Orizonturi geografice nr. 1/2003 si 2/2004,  EUC.

 - 2005 -redactor sef al publicatiei Romania- populatie, economie si asezari, , Bucuresti.

10. Funcţii ştiinţifice :

- membrual Societăţii cultural- ştiinţifice “Alexandru Roşu “din anul 1999

- membru al Asociatiei Geografilor Umanistidin Romania din 2004.

11. Cursuri predate:

- Geografie Umana si Economica a Romaniei.

- Geografie Sociala si Culturala.

- Geografia Agriculturii.

- Economie Generala.

- Contabilitate.

- Managementul calitatii in turism

- Gestiuneeconomici-financiara

13. Publicaţii: numar total (de cursuri universitare, caiete de lucrări practice/ghiduri, dicţionare, lucrări în volum, hărţi, filme ştiinţifice, articole ştiinţifice, articole de informare ştiinţifică, alte lucrări) 7

14. Proiecte de cercetare ştiinţifică :

Coordonator al unor proiecte naţionalesau internaţionale : 3

- Valorificareapotenţialului turistic al Subcarpaţilor Gorjului, Finantator si beneficiar: Consiliul Judetean Gorj si Prefectura Municipiului Tg. Jiu, 2002-2003.

- Resursele turistice si baza materiala pentru dezvoltarea turismului inMunicipiul Tg. Jiu, Finantator si beneficiar: Primaria Municipiului Tg. Jiu, 2003-2004.

- Slatina – ieri si azi, Finantator si beneficiar: Primaria Municipiului Slatina, 2004-2005.

Membru în echipa derealizare a unor  proiecte naţionale : 3

- 2005-2007- Satul românesc contemporan: evaluarea si gestionarea riscurilor naturale si sociale in contextul dezvoltarii durabile. CNCSIS

- 2004-2006- Modele teritoriale ale evolutiei geodemografice a etniilor din Romania, in perioada post-comunista. CNCSIS.

- 2001- 2004 - Studiu deevaluare a riscului de mediu pentru realizarea unor statii de distributie carburanti. Studiu de amplasament si evaluare.

15. Lista lucrărilor publicate (numai cursuri universitare şi lucrări în volum):

Cărţi publicate: 3

- 2001- Comuna Balcesti – vechi leagan de cultura si civilizatie, Editura EUROPA, Craiova,. ISBN. 973-99118-9-7, 134 Pag

- 2003- Romania in comertul mondial cu cereale,Editura Universitaria, Craiova, 2003. ISBN. 973-8043-489-9, 246 Pag 

- 2004-  Probleme de geografie sociala – alimentatie, religie si elemente lingvistice Editura Universitaria, Craiova, 2004. ISBN. 973-8043-488-8, 175 Pag

Lucrări apărute in volume: 5

- 2001-„ Modelararea naturala si antropica in bazinulsubcarpatic al Oltetului” Geography within the Context of Contemporary Development, Editura Napoca Star, Cluj Napoca,Romania

- 2002 - "Arta populara valceana - posibilitati actuale de valorificare", Comunicari de geografie, vo. V., editura Universitatii Bucuresti, Romania

- 2002 –“ Trăsături specifice ale comerţului României cu produs alimentare după 1990”, Analele Universitatii din Craiova, Seria Geografie - serie noua, Editura Universitaria, Craiova, Romania

- 2003 - Modalitati de formare initiala a viitorilor profesori de geografie. Comunicari de geografie, vol. VII., Editura Universitaria, Craiova, Romania

- 2005 - Traditii si ocupatii le etnicii rromi din judetul Dolj / The tradition and ocupation of the gypsy population in Dolj area, Comunicari de geografie, vol. IX., Universitatii Bucuresti, Romania

Lucrări apărute in publicaţii de specialitate:27