Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Dr. Tălângă Cristian

E-mail: cristitalanga@k.ro; cristian2851@yahoo.com

1. Date personale: Născut la 28 iulie 1954, Bucureşti.

2. Starea civilă - căsătorit, 1 copil

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie-Geografie, Secţia Geografie, 1979.

4. Doctorat : Doctor în geografie - Academia Româna, Institutul de Geografie, 1999 Magna Cum Laudae; titlul tezei: Rolul transporturilor în evoluţia sistemelor de aşezari din România, sub îndrumarea prof. dr. Ianoş Ioan; publicata în anul 2000 sub titlul Transporturile şi sistemele de aşezari din România.

5. Conducere de doctorat:

Conducător de doctorat în Geografie (conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.1805 din 20.08.2007); 2 doctoranzi.

6. Locuri de munca:

 - Şcoala nr.139 „Mircea Sântimbreanu”, Bucureşti (1979-1986);

 - Academia Româna, Institutul de Geografie (1986-1998);

 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie (din 1998)

7.   Grade didactice/ştiinţifice:

 - profesor stagiar (1979-1982),

 - profesor definitiv (1982-1986),

 - profesor grad didactic II (1986),

 - geograf (1986-1989),

 - geograf principal (1989-1990),

 - cercetator ştiinţific (1990-1996);

 - cercetator ştiinţific principal III (1996-1998),

 - lector universitar (1998-2002),

 - conferenţiar universitar (2002-2006),

 - profesor universitar (2006-prezent).  

8.   Domenii de cercetare: Geografie urbana, Geografie economica.

9.   Funcţii ştiinţifice:

 - Membru al Grupului interdisciplinar privind gestiunea urbană şi amenajarea teritoriului organizat de Centrul de Proiectare Urbană al Consiliului General al Mun.Bucureşti, 1995-1998.

 - Colaborator al Centrului de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact din Univ. Bucureşti,  1998-2001.

 - Editor al broşurii “ The Seventh International Congress of South-East European Studies - Romanian Geographical Contributions”, Institutul de Geografie, 1994, 34 pag.

 - Editor “Buletinul Societăţii de Geografie din România”, VIII, 1995, 132 pag.(în colaborare cu Gr. Posea şi Gh. Vişan).

 - Editor “Buletin geografic”, Geografie umană, 1, Institutul de Geografie, 1997, 178 pag.(în colaborare cu I.Ianoş).

 - Membru în colegiul de redacţie al publicaţiei Buletin geografic, nr.1,2,3 (1997-1999), Institutul de Geografie, Bucureşti.

 - Editor “Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland, Romanian-Polish Geographical Seminar”, colecţia Geographical International Seminars, 4, Institutul de Geografie, 1998, 96 pag. (în colaborare cu I.Iordan şi Wladislava Stola).

 - Editor “Gorjul geografic”, I, Societatea de Geografie din România, Filiala Gorj, 1998, Tg.Jiu, 132 pag. (în colaborare cu D. Bugă).

 - Editor Integrated urban systems and sustainability of urban life - Abstract, editat de Institutul de Geografie Facultatea de Geografie din Bucureşti, 88 pag. (în colaborare cu Ioan Ianoş şi Claudia Popescu).

 - Editor A Guide to Field Trips, IGU Commission Conference on Urban Development and Urban Life, Institutul de Geografie, Bucureşti, 70 pag. (în colaborare cu Ioan Ianoş şi Claudia Popescu).

 - Editor Gorjul geografic, II, Societatea de Geografie din România, Filiala Gorj, Institutul de Geografie al Academiei Române, Tg. Jiu, 188 pag. (în colaborare cu D.Bugă).

 - Editor Buletinul Societăţii de Geografie din România, Tom IX, 2000, 112 pag. (în colaboare cu Gr.Posea şi Gh.Vişan).

 - Membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) al Universităţii din Bucureşti, de la 1 septembrie 2001.

 - Expert –colaborator pe probleme de transport pentru World Bank, filiala Romania, aprilie-iunie 2002.

 - Editor Buletinul Societăţii de Geografie din România, Tom X, 2004, 163 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).

 - Editor Buletinul Societăţii de Geografie din România, Tom XI, 2005, 109 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).

 - Expert-evaluator CNCSIS, 2005.

 - Editor Buletinul Societăţii de Geografie din România, Tom XII, 2006, 142 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).

 - Secretar general (probleme editoriale) al Societaţii de Geografie din România, din 2004.

 - Secretar  general de redacţie la revista  TERRA din anul 1983.

10. Premii şi diplome:

 - Diploma de onoare a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, 2000.

 - Diploma de onoare a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Iaşi, 2004.

 - Diplome de onoare ale Societăţii de Geografie din România, 1995, 2001.

11. Discipline predate din anul 2000:

Geografie umană şi economică mondială, Geografie economică mondială, Geografie generală, Geografie culturală, Geografia circulaţiei, Istoria religiilor şi turism religios, Geografie urbană, Geografie rura, Geografie rurală şi turism rural, Probleme globale ale omenirii, Schimbări în structura utilizării terenurilor, Introducere în planificarea teritorială, Sisteme teritoriale, Amenajare regională şi dezvoltare locală, Metodologia analizelor teritoriale, Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului.

12. Publicaţii: (1980-2007)

 - Număr total de titluri publicate: 97 din care:

 - 46 lucrări,singur autor (din care 3 în străinătate),

 - 51 lucrări în colaborare(din care 4 în străinătate).

 - Clasificarealucrărilor publicate: 97 din care:

 - Cărţi (editurirecunoscute de CNCSIS): 7 (2 autor şi 5 coautor),

 - Cărţi în alte edituri:9 (în colaborare – 3 prim autor),

 - Capitole publicate înlucrări colective (Edituri recunoscute de CNCSIS): 11 (4 autor şi 7 coautor din care 1 prim autor),

 - Capitole publicate înlucrări colective (Edituri din străinătate): 2 (coautor),

 - Studii publicate înlucrări ale unor manifestări internaţionale: 8 (4 autor şi 4 coautor),

 - Articole publicate înreviste recunoscute de CNCSIS: 48 (27 autor şi 21 coautor – din care 3 prim autor),

 - Articole publicate înreviste nerecunoscute de CNCSIS: 12 (9 autor şi 3 coautor din care 1 prim autor).

 - Lucrări depopularizare a cunoştinţelor geografice 26 din care:

 - Recenzii de carte geografică: 12,

 - Note şi informaţii geografice: 9,

 - Articole: 5.

13.  Proiecte de cercetare ştiinţifică:  

 - 9 ca director de proiect: 1994, 1997-2000 (Institutul de Geografie), 1995(Urbanproiect Bucureşti), 1995 si 1996 (Universitatea din Bucureşti), 1996-1998 (Centrul de Proiectare Urbană şi Metropolitană al Consiliului General al Municipiului Bucreşti), 2003-2005 (CNCSIS);

 - 44 în calitate de membru al echipei de cercetare (1986-2000): teme de cercetare incluse în planul Institutului de Geografie al Academiei Române, din care 1 (realizată în colaborare) la solicitarea Guvernului României;

 - 37 cu beneficiari diferiţi, din care 4 temecu instituţii din străinătate: Institutul de Geografie din Leipzig, Germania; European Policies Research Centre, Glasgow, Marea Britanie; Proiectul EU-GENIA (Uniunea Europeană), Banca Mondială.

14.  Lista lucrărilor publicate:

 - TALÂNGA Cristian, (2000), Transporturile şi sistemele de aşezări din România, Editura Tehnică, Bucureşti, 192 pp. (TEZA DE DOCTORAT).

 - TALÂNGA Cristian, (2007), Geografia şi didactica geografiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru Învăţământul Rural, Bucureşti, 125 pp., ISBN 978-973-0-05177-3.

 - BRAGHINĂ Cristian, PEPTENATU Daniel, TĂLÂNGĂ Cristian, ZAMFIR Daniela (2001), Caiet de practică de specialitate (an II Geografie. Economia turismului), Editura Printech, Bucureşti, 48 pp.

 - IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, (1994), Oraşul şi sistemul urban românesc în condiţiile economiei de piaţă, Institutul de Geografie, Bucureşti, 127 pp.

 - IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, (2005), Geografie urbană şi geografie rurală, Edit. CREDIS, Bucureşti, 121 pp.

 - TĂLÂNGĂ Cristian, SUDITU Bogdan Alexandru, PEPTENATU Daniel, (2001), Aplicaţia ştiinţifică şi metodologică pe teren, Editura Printech, Bucureşti, 67 pp.

 - x x x (2006), Atlasul României, Edit. RAO, Bucureşti, 168 pp., ISBN 973-8175-34-8 (autori principali şi editori Violette Rey, Octavian Groza, Ioan Ianoş, Maria Pătroescu).

 - BUGĂ Dragoş, TĂLÂNGĂ Cristian, SĂGEATĂ Radu, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării, Populaţia şi aşezările umane, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp.514-521.

 - BUGĂ Dragoş, TĂLÂNGĂ Cristian, GHENOVICI Alexandra, SĂGETĂ Radu, (2005), Sectorul Gura Văii – Călăraşi, Populaţia, aşezările, aspecte economice, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp. 559-564.

 - GÂŞTESCU Petre, IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, (2005), Criterii de delimitare a litoralului românesc, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp.791-796.

 - IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, (1996), Opţiuni politice, Alegerile parlamentare (1992), România - Atlas istorico-geografic, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 138.

 - IORDAN Ion, TĂLÂNGĂ Cristian, GHENOVICI Alexandra, SĂGEATĂ Radu, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Economia, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp.522-529.

 - IORDAN Ion, TĂLÂNGĂ Cristian, GHENOVICI Alexandra, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Turismul, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp.530-531.

 - TĂLÂNGĂ Cristian, GHENOVICI Alexandra, SĂGEATĂ Radu, (2005), Sectorul Baziaş-Gura Văii (Defileul Porţile de Fier), Populaţia, aşezările şi aspecte economice, Geografia României, V, Edit.Academiei, pp.551-552.

 - IANOŞ Ioan, UNGUREANU Alexandru, DOBRACA Lucian, GURAN Liliana, IACOB Gheorghe, TĂLÂNGĂ Cristian et.al., (1994), Zentrensysteme als Träger des Raumentwicklung in Mittel-und Osteuropa, 37, Institut fur Landerkunde, Leipzig, Germania, 156 pp.

 - x x x (2000), Atlas de la Roumanie, CNRS - Libergeo, Montpellier, Franţa, 167 pp. (eds. Rey Violette, Groza Octavian, Ianoş Ioan, Pătroescu Maria) (în colaborare) (lucrarea a apărut şi în limba română, Edit. RAO, 2002).

 - TĂLÂNGĂ Cristian,(1995), The restructuring of industrial activities in Romanian villages, Rural changes in Romania, Leicester University, Geography Department, no 33, Marea Britanie, pp. 50-53.

 - TĂLÂNGĂ Cristian,(1994), Tipologia porturilor româneşti după riscul degradării potenţiale a mediului, Conferinţa regională de geografie, Universitatea de Vest, Timişoara, pp. 296-300.

 - TĂLÂNGĂ Cristian, (1996), Consideraţii privind funcţia de transport a oraşelor României, A II-a Conferinţă regională de geografie, Universitatea de Vest, Timişoara, pp. 365-369.

 - TĂLÂNGĂ Cristian, (1998), Some transport problems in the Bucharest’s metropolitan area, Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland, Geographical international seminars, no 4, Institutul de Geografie, Bucureşti, pp. 55-59.

 - Erdeli George, TĂlÂngĂ Cristian, Popescu Claudia, (2000), Development of public services policies in Bucharest, în volumul “Integrated urban system and sustainability of urban life”, Editura Tehnică, Bucureşti, pp. 475-486.

 - IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, DOBRACA Lucian, (1993), Demographic changes in Romania' s towns today, Studia i materialy, 2 - 1993, Proceedings of the Conference Urban and industrial change in the new economic order in the former socialist countries, Institutul de Geografie, Lodz, Polonia, pp. 91-96.

 - IANOŞ Ioan, TĂLÂNGĂ Cristian, (1996), Structura şi dinamica funcţională a oraşelor mici din România, A II-a Conferinţă regională de geografie, Universitatea de Vest, Timişoara, pp. 342-347.

 - VIŞAN Gheorghe, TĂLÂNGĂ Cristian, (2002), Agrarian Practices in the Southern Carphatians, Problemi na Geografiata, (Problems of Geography), Bulgarian Academy of Sciences, 3-4/2002, pp.116-120.