Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Dr. PĂTRU-STUPARIU ILEANA GEORGETA

E-mail: ileanageorgeta@yahoo.com

1. Date personale: născută la 14 decembrie 1970, în or. Calafat (jud. Dolj).

2. Starea civilă - căsătorita

3. Studii superioare - absolventă a Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucuresti, 1993 - sef de promotie.

4. Doctorat : Doctor în Geografie - 1999, Universitatea Bucuresti, cu lucrarea: Culoarul transcarpatic Bran-Rucăr-Dragoslavele, studiu de geografie fizică şi evaluarea peisajului, sub îndrumarea prof. dr. Valeria Velcea; publicată în 2001.

5. Conducere de doctorat: -

6. Locuri de muncă :

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie, din 1993.

7. Grade didactice/ştiinţifice (gradul, perioada).

 - Preparator: februarie 1994-1996 ;

 - Asistent:  martie 1996-ianuarie 2000;

 - Lector: februarie 2000-septembrie 2002;

 - Conferenţiar: 2002- prezent.

8. Domenii de cercetare :

 - Geografie fizică,

 - Dinamica şi evaluarea peisajului,

 - Statistică geografică,

 - SIG.

9. Funcţii administrative :

 - Membru a Consiliului Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 1996-2004 ;

 - Secretar ştiinţific al Facultăţii de Geografie 2000-2004 ;

 - Prodecan a Facultăţii de Geografie : aprilie-octombrie 2004 ;

 - Decan a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti: din noiembrie 2004;

 - Coordonator şi resposabil pentru programul  Socrates pe Facultatea de Geografie (1997-2005).

10. Funcţii ştiinţifice :

 - Membru în Asociaţia Geomorfologilor din Romania;

 - Membru în societatea de Geografie din România;

 - Membru in Asociatia Internationala de Teledetectie (A.U.F.)

 - Evaluator burse guvernamentale la Ministerul Învăţământului, Bucureşti, din 2001;

 - Evaluator burse cercetare  la Agenţia Francofoniei Bucureşti din 2004.

 - Stagii de predare la universitati din Italia (Roma 3), Belgia (Liege), Franta (Paris 12), in perioada 2001-2005.

11. Premii şi distincţii (ştiinţifice) : Diploma de Onoare a Societăţii de Geografie din România, 2000.

12. Cursuri predate:

 - 1993 – in prezent , lucrări practice şi seminarii  la Geografia fizică a Romaniei;

 - 1999 - in prezent, curs la Geografia fizică a Romaniei - anul III;

 - 2001 – in prezent, (Invatamant la Distanta) Curs de Geografia Carpaţilor şi Subcarpaţilor;

 - din 2004, Curs de Tehnici de evaluare a peisajului şi Modelarea sistemelor spaţiale prina amenajări regionale (Master).

13. Publicaţii:

 - 2 cursuri universitare,

 - 2 lucrări în volum,

 - 1 caiet de lucrari practice,

 - 1 ghid,

 - 2 dicţionare,

 - 2 hărţi,

 - 35 articole ştiinţifice.

14. Proiecte de cercetare ştiinţifică :

 - 13 proiecte naţionale de cercetare:  director de proiect la 1 proiect de cercetare si membru al echipei de cercetare la 12 proiecte de cercetare finanţate de CNCSIS si Ministerul Mediului ;

 - 3 proiecte internationale de cercetare : 2  în calitate de director de proiect, finantate de A.U.F.,   Ministerul Cercetării din România şi  Ministerul Cercetării din Belgia şi 1 in calitate de membru in echipa de lucru  Pai Brâncuşi - Franta .

15. Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

 - Pătru Ileana (1998), Iniţiere în Statistica aplicată în Geografie, Caiet de lucrări practice utilizate în Geografia Regională a Romaniei, Edit. Universităţii Bucureşti, 102 pag., ISBN 973 575 -214;

 - Ielenicz M., Pătru Ileana, Comănescu Laura, Mihai B., Nedelea Al., Oprea R. (1999) Dicţionar de Geografie Fizică, Editura Corint, Bucuresti, pg.503, ISBN  973-09413–0-77-3;

 - Pătru Ileana (2001) Culoarul Bran-Rucăr–Dragsolavele, Studiu de Geografie Fizică şi evaluarea peisajului, Editura Universităţii, Bucureşti (teza de doctorat), 215 pag., ISBN 973-575-584

 - Ielenicz M., Pătru Ileana, Comănescu Laura, Mihai B., Nedelea Al., Oprea R. (2003) România - Enciclopedie Turistică, Editura Corint, Bucuresti (pg. 330), ISBN 973653232

 - Mihai Ielenicz, Ileana Pătru, Mioara Ghincea (2003) Subcarpaţii României, Editura Universitară, Bucureşti, 250 pag.,  ISBN 9730857440-5-5.

 - Ielenicz M., Ileana Pătru, Laura Comănescu, Mihai B., Nedelea Al., Oprea R. (2004)  Dicţionar de Geografie Fizică ediţia II revizuită, Editura Corint, Bucureşti, 503 pag., ISBN 973 9413 –77 -3;

 - Ielenicz  M., Pătru Ileana (2005) România - Geografia Fizică, Editura Universitară, Bucureşti, 255 pag., ISBN 973 –7787 -474

16. Articole stiintifice publicate in reviste internationale de specialitate (8):

 - Le sud-ouest de la Plaine Roumaine: une region sensible aux changements climatologiques ? Petre I. Stanciu, Sorin M. Teodor, Liliana Zaharia, Ileana Patru,  The 28 international Geographical Congres The Haga August  4-10, 1996

 -  Ielenicz Mihai, Ileana Patru, Tudose Cornel:  A slpope model for the Curvature Subcarpathians, Romania, in revista Z. Geomorph N. F. Berlin-Stuttgart, august 1997, pag. 179- 184

 -  Mihai Ielenicz, Ileana Patru, Mihai Bogdan: Some Geomorphologic Types of Landslides in Romania, Transactions Japanese Geomorphological Union, Volume 20, nr.3, may 1999, [n colaboare pg. 287-296

 -  Patru Ileana, Zaharia Liliana The geomorphological Map (1 :50.000), an Aid to Landscape Appraisal the Bran-Rucar-Dragoslavele- a case Study, Rev. de geomorfologie, 2, Conferinta Carpato-Balcanica de Geomorfolgie, 2000 pg. 91, pg. Pg.92-94

 - Evaluation of landscape in the Bran-Rucar-Dragoslavele Passageway, Abstracts of Papers, Carpatho-Balcanic Conference of Geomorfology, Baile-Herculane 1998, pg.41- 43

 - Le rôle de la pente dans la dynamique des formations superficielles et dynamique activitée humaine, dans le massif de Bucegi. Ancy Franta, Virtual Montana octombrie 2002, in colaborare cu Grecu Florina si Laura Comanesu : on line

 -  Utilisation des images satellitaire dans l`estimation du rapport entre les resineux et les feuilles dans les forets du bassin versant superieur de la Prahova, Revue de Teledetection, 2005, Ottawa, Canada (in curs de aparatie), in colaborare cu Razvan Oprea.

 - Apports de l’imagerie satellitale  dans l`etude des Georisques en Roumanie, son  usage  pour  les zones des glissements (Cas De La Vallée De La Prahova), in colaborare cu André Ozer, Abdelkader Abdellaoui, Mihai Ielenicz, Zaragoza, 2005. Revue de geomorphologie (in curs de aparatie).