Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. univ. dr. Nicolae Ion

E-mail: ionnicolae@k.ro

1. Date personale: născut la 26 Octombrie 1945, în mun. Bucureşti.

2. Starea civilă -căsătorit, 2 copii.

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie - Geografie,1968.

4. Doctorat : Doctor în Geografie - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie1999 ; titlul tezei : Suburbanismul ca fenomen geografic în România, sub îndrumareaprof. Dr. Doc. Tufescu Victor, publicată.

5. Locul de muncă: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie din anul1969 până în prezent.

6.    Grade didactice ştiinţifice:

 - preparator 1969-1975;

 - asistent 1975-1990;

 - lector 1991-1999,

 - conferenţiar 2000 - prezent.

7. Domenii de cercetare :

 - Geografie umană /Geografie  socială,

 - Toponimie,

 - Geografie Regională.

8.   Funcţii ştiinţifice – expert evaluator  CNCIS ( 2001 - prezent)

9.  Discipline predate din anul 2000 :

Cursuri: Geografie umană generală (din 1999), Toponimie (din 1991), Geografie Socială (1994), Geografia României (din 1999) pentru studenţii străini;

Lucrări practice: Geografia resurselor naturale, Geografie economicămondială, Toponimie şi etnografie, Geografie socială, Geografie umană.

10.  Publicaţii: 31 lucrări în volum, 50  articole ştiinţifice, hărţi, articole ştiinţifice.

11.  Proiecte de cercetare (numărul total de granturi ):

Ca membru al echipei de cercetare – 10  - în perioada 1973-74, 1975, 1976, 1975-1977, 1988, 1995-1997, 1996, 1997-98, 1997-1999, 2002-2004.

12.  Lista publicaţiilor (numai cursuri universitare şi lucrări în volum) :

1. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1975) Statele lumii de la A la Z–mică enciclopedie Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 468 pag.

2. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1976), Statele lumii–mică enciclopedie Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 696 pag.

3. S.Neguţ, I.Nicolae (1977) Superlative geografice, Editura Ion Creangă, 336 pag.

4. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1981) Enciclopedia statelor lumii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 600 pag.

5. x x x Enciclopedia geografică a României (coautor, coordonator prof. dr. doc. Gr.Posea), (1981) Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti), 848 pag.

6. x x x Geografia României, vol. II, Geografia umană şi economică, (coautor) (1984),Editura Academiei Române, Bucureşti.

7. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1985), Statele lumii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucuresti, 814 pag.

8. x x x Geografia de la A la Z– dicţionar de termeni geografici (coautor, coordonator prof.dr.doc. Gr.Posea), (1986), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 325 pag.

9. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea, (1993), Statele lumii–mică enciclopedie Bucureşti, 1993, Editura Rombay , Bucureşti, 446 pag.

10. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1994), Statele Iumii, Editura Meronia, Bucureşti, 448 pag.

11. I.Marin, N.Costache, I.Nicolae (1995) Geografie regională-Asia, Editura Universităţii Bucureşti, 200 pag.

12. x x x (1995) Micul dicţionar enciclopedic, vol. II (D-F) (coautor), Edit. EnciclopedicăBucureşti.

13. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, N.Şteflea (1995), Statele lumii– mică enciclopedie Editura Meronia, Bucuresti , 478 pag.

14. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae (1998), Enciclopedia Europei, Editura Meronia, Bucuresti, 400 pag., ISBN 973-96876-0-1

15. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, C.Radu (1999), Enciclopedia Asiei,  Editura Meronia,Bucureşti, 352 pag.

16. S.Neguţ, I.Nicolae (1999) Cartea recordurilor geografice– mică enciclopedie, EdituraMeronia, Bucureşti, 288 pag., ISBN 973-9884--2

17. I.Nicolae, H.C.Matei, S.Neguţ, C.Radu (2000) Enciclopedia Australiei şi Oceaniei, Editura Meronia,Bucuresti, 208 pag., ISBN 973-98884-7-4

18. I.Velcea, Cl.Popescu, I.Nicolae, D.Dumitru (2000) Geografia umană, manual pentru clasa a X-a EDP, Bucureşti, 80 pag., ISBN 973-30-2338-8

19. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, C.Radu (2000) Enciclopedia statelor lumii, ediţia a 7-a Editura Meronia, Bucureşti, 640 pag.

20. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae (2002) Statele lumii de la A la Z, ediţia a 8-a Editura Meronia, Bucureşti, 704 pag., ISBN 973-8200-12-1

21. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, C.Radu (2002) Enciclopedia Europei, Editura MeroniaBucureşti, 382 pag.

22. I.Nicolae (2002) Suburbanismul ca fenomen geografic în România, Editura Meronia,Bucureşti,398 pag., ISBN 973-8200-29-6

23. I.Nicolae,H.C.Matei, S:Neguţ, C.Radu (2002) Enciclopedia Australiei şi Oceaniei, ediţia a II-a Editura Meronia, Bucureşti, 184 pag., ISBN 973- 8200-27-X

24. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, C.Radu, I.Vintilă-Rădulescu (2002) Enciclopedia Africii, Editura Meronia, Bucureşti, 268 pag., ISBN 973-8200-38-5

25. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae (2002, 2003), Enciclopedia statelor lumii, ediţia a IX-a ,Editura Meronia, Bucureşti, 648 pag.

26. I.Nicolae, B.Suditu (2002) Toponimia României – repere bibliografice, Eurogema Exim, Bucureşti, 100 pag., ISBN 973-96824-3-X

27. H.C.Matei, S.Neguţ, I.Nicolae, C.Radu, I.Vintilă-Rădulescu (2003) Enciclopedia Americilor, Editura Meronia, Bucureşti, 316 pag., ISBN 973-8200-51-2

28. S.Neguţ, I.Nicolae (2003) Enciclopedia recordurilor geografice, ediţia a 3-a revăzută şi adăugită, Editura Meronia, Bucureşti, 488 pag., ISBN 973-8200-41-5

29. I.Nicolae (2004) Geografie generală (Geografie umană şi economică), Editura Credis, Bucureşti 142 pag., ISBN 973-7701-65-8

30. I.Donisă, A.Donisă, V.Anastasiu, I.Velcea, C.Popescu, I.Nicolae, D.Dumitru (2004) Geografie, manual pentru clasa a X-a, Şcoala de Arte şi Meserii, EDP, Bucureşti, 112 pag. ISBN 973-30-1660-8

Notă. În cazul lucrărilor colective - cu excepţia lucrărilor de la nr. 18, 23, 31 - ordinea autorilor lucrărilor este una alfabetică, nefiind legată direct de contribuţia autorilor la textul în cauză.