Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Asist. univ. ROANGHEŞ-MUREANU ANA-MARIA

E-mail:  ana_mureanu@yahoo.com

 

1. Date personale: nascuta la 01 iunie 1978

2. Starea civilă - căsătorita

3. Studii universitare si universitare:

 - MasterModelarea sistemelor urbane şi rurale, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 2004-2005

 - Studiiaprofundate Drept internaţional, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, 2002-2003

 - Cursuripentru pregatirea cadrelor didactice, Universitatea din Bucureşti, iun.-iul.2001

 - Facultateade Drept/Universitatea Independentă “Titu Maiorescu”, profilul Ştiinţe Juridice (licenţa susţinută la Academia de Poliţia “Alex.I.Cuza”), 1996-2000

4. Doctorat:  -

5. Locuri de muncă:

 - asistent universitar Facultatea de Geografie, Universitateadin Bucureşti, feb. 2007

 - preparator universitar Facultatea de Geografie, Universitateadin Bucureşti, oct. 2004

 - referent Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 1999-2004

 - secretară Departamentul pentru perfectionarea cadrelordidactice, Universitatea din Bucureşti (în regim de colaborare), 1998-1999

8.  ORGANIZĂRIDE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:

 - Sesiuneaştiinţifică anuală a Facultăţii de Geografie din 2003

 - ColocviulNaţional de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Omeneşti, Ediţia XIV, Buziaş 4-6 iunie 2004

11.   Discipline predate:

 - 2005-prezent– Politici şi strategii de mediu (An III Mediu)

 - 2005-prezent– Legislaţie comunitară în amenajarea teritoriului (III Planificare)

 - 2003-prezent– Dreptul mediului (An IV Ştiinţa Mediului)

 - 2003–prezent– Legislatie în turism (An III Geografia Turismului; An III GAT - Calimăneşti)

 - 2003-prezent– Legislaţie şi dreptul mediului (An III Colegiul Hidrologie-Meteorologie)

13. Proiecte de cercetare ştiinţifică:

 -  Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană, CEEX, responsabil ştiinţific proiect Stănciulescu Gabriela (2006-2008) (membru)

 - Modele teritoriale ale evoluţiei geodemografice aleetniilor din România în peroada postcomunistă, Tema 9A, cod 1115, director proiect Costachie Silviu (2005-2007) (membru)

14.    Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

1.  “Calimanesti –caracteristici ale organizarii spatiului ”, vol.III Geografia judetului Valcea – Teorie si practica, 2003, Cristian Draghici, Mureanu Ana-Maria

2.  “Consideratiiprivind baza de cazare si tratament din statiunea Baile Olanesti”, Geografia judeţului Vâlcea – Teorie şi practică, vol. IV, Mureanu Ana-Maria,2004, Draghici Cristian

3.  “Potentialulagroturistic al Depresiunii Almaj”, Comunicări de geografie, vol.VIII, 2004, Popa Cristian, Onetiu Anda, Mureanu Ana-Maria

4.  “Influenta mediuluiurban asupra delincventei. Studiu de caz: Municipiul Bucuresti”, Comunicări de geografie, vol.VIII, 2004, Draghici Cristian, Mureanu Ana-Maria

5.  “Satul romanesc sispatiul rural - resurse pentru dezvoltarea agroturismului”, Comunicări de Geografie, vol.VIII, 2004, Candea Melinda, Mureanu Ana-Maria, Grigore Elena

6.  “Importanţa balneoclimaterică a staţiunii Băile Olăneşti”(“The watering and climatic importance of Baile Olanesti spa”), Revista Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, Anul IV, nr. 4, 2005, Editura Universitaria, Craiova, Mureanu Ana-Maria