Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. dr. Nicoleta Ionac

E-mail: nicoleta@geo.unibuc.ro                                                                                                                              Cv complet

                                                                                                                                                                Fisa de prezentare

1. Date personale: născută la 19 martie 1964, în or. Ocna Sibiului (jud. Sibiu)

2. Starea civilă - necăsătorita

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie, Geografie şi Biologie, profilul Geografie, specializarea Geografie - Lb. Engleză, 1987.

4. Doctorat : Teza de doctorat : Clima şi comportamentul uman, realizată la Universitatea din Bucureşti sub conducerea ştiinţifică a prof. dr.Ciulache Sterie, a fost susţinută în 1996 şi publicată în 1998. Titlu de doctor în geografie dobândit în 1996.

5. Conducere de doctorat: Nu; 9 referate oficiale elaborate în calitate de membrăa unor comisii de doctorat.

6. Locuri de muncă:  

 - Şcoala generală nr.1 Cisnădie, jud. Sibiu (1987-1990) ;

 - Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Geografie (1990-prezent).

7.   Grade didactice/ştiinţifice:

 - Profesor de geografie (1987-1990);

 - Asistent universitar, Universitatea de Bucureşti- Facultatea de Geografie (1990-1996) ;

 - Lector universitar, Universitatea din Bucureşti- Facultatea de Geografie (1996-2000) ;

 - Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Geografie  (2000-prezent).

8. Domenii de cercetare:

Meteorologie-climatologie, microclimatologie, bioclima-tologie, schimbări climatice, geografie medicală, poluarea aerului.

9.  Funcţii administrative (din 1990):

 - membră a Consiliului Facultăţii de Geografie(Universitatea din Bucureşti),

 - 2000-prezent, prodecană a Facultăţii de Geografie,2004-prezent.

10.    Funcţii ştiinţifice:

 - expert evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (comisia 4: Ştiinţele Vieţii şi ale Pământului;subcomisia 4D: Ecologie sistemică şi ştiinţa mediului; domeniul 19: Ştiinţa mediului);

 - membru-fondator/membru al Asociaţiei de Climatologie din România (2004-prezent).

11. Premii şi distincţii:

 - Diplomă de Merit pentru rezultate deosebite în  domeniul Geografiei-Facultatea de Geografie (Universitatea din Bucureşti)-2001.

12.    Discipline predate din anul 2000 (cursuri, lucrări practice):

Cursuri de Meteorologie şi Climatologie, Topoclimatologie şi Microclimatologie, Agrometeoro-logie, Clima României, Fenomene Atmosferice de Risc, Geografie medicală, Biometeorologie, Climatologie medicală, Climatologie comportamentală.

13.  Lista de lucrări:

TEZA DE DOCTORAT

  1. Nicoleta IONAC (1998) Clima şi comportamentul uman, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 272 p + 43 fig; ISBN 973-45-0262-X

 

• CURSURI UNIVERSITARE

  1. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1995) Meteorologie grafică (vol.1), Editura Universităţii din Bucureşti, 270 p + 159 fig; ISBN 973-575-031-7

  2. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1995) Fenomene geografice de risc (Partea I), Editura Universităţii din Bucureşti, 152 p + 27 fig; ISBN 973-9160-61-1

  3. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1998) Climatologie comportamentală, Editura Universităţii din Bucureşti, 117 p + 44 fig; ISBN 973-575-275-1

 

• LUCRĂRI IN VOLUM
  1. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1995) Fenomene atmosferice de risc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 180 p + 27 fig; ISBN 973-44-0156-4

  2. Nicoleta IONAC (2000) Mic tratat de geografie medicală, Editura Universităţii din Bucureşti, 430 p + 49 fig; ISBN 973-575-444-4

  3. Mihai IELENICZ, Nicoleta IONAC, George ERDELI, Marian ENE (2001) Romania-Geography and Tourism, Editura Royal Company, Bucureşti, 324 p + 50 hărţi + 140 foto; ISBN 973-97959-8-6

  4. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2003) Dicţionar de Meteorologie şi Climatologie, Editura “Ars Docendi”, Bucureşti, 270 p + 1 anexă; ISBN 973-558-091-8 ; 973-558-092-6

  5. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Ghid de cercetare environmentală, Editura Ars Docendi, 150 p. + 7 fig. + 2 anexe, ISBN : 973-558-202-3

 

• ALTE LUCRĂRI IN VOLUM
  1. Mihai IELENICZ, Marian ENE, Gabriela OSACI-COSTACHE, Nicoleta IONAC, Sorina VLAD şi colab. (2000) Un secol de învăţământ geografic la Universitatea din Bucureşti, Editura Eficient, Bucureşti, 409 p; ISBN 973-9366-43-0

  2. Nicoleta IONAC (2004) Profesorul Sterie Ciulache şi ştiinţa de a fi, în „Volum omagial Sterie Ciulache”, nr. 12, Editura Universitară, Bucureşti, p.5-41, ISBN 973-7787-08-0

 

• STUDII ŞI ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

A. Unic autor

1. Nicoleta IONAC (1998) Influences of Air-Ionization Rates on Human Physiological Responses in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiunea Geografie, XLVII, p.39-44; ISSN 1013-4115

2. Nicoleta IONAC (1998) Ionizarea aerului-factor biometeorologic patogen sau sanogen?, “Comunicări de Geografie”, vol.II, Editura Universităţii din Bucureşti, p.81-85; ISSN 1453-5483

3. Nicoleta IONAC (1998) Puterea de răcire a aerului-factor meteorologic obiectiv sau subiectiv? “Comunicări de Geografie”, vol.II, Editura Universităţii din Bucureşti, p.75-78; ISSN 1453-5483

4. Nicoleta IONAC (1999) Pulberile în suspensie din Municipiul Bucureşti, ”Comunicări de Geografie”, vol. III, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 195-201; ISSN1453-5483

5. Nicoleta IONAC (1999) Latest Trends of General Mortality in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiunea Geografie, XLVIII,p 81-88; ISSN 1013-4115

6. Nicoleta IONAC (2000) Fumatul şi poluarea aerului, “Comunicări de Geografie” vol.IV, Editura Universităţii din Bucureşti, p.161-165; ISSN 1453-5483

7. Nicoleta IONAC (2000) Thunderstorm Hazards-Impact and Safety, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiunea Geografie, XLIX, p 103-109; ISSN 1013-4115

8. Nicoleta IONAC (2002) Relaţia poluare-sănătate publică în arealele cu industrie petrolieră şi petrochimică din România, “Comunicări de Geografie” vol. VI, Editura Universităţii din Bucureşti, p.160-165; ISSN 1453-5483

9. Nicoleta IONAC (2003) Aspecte ale impactului poluării aerului asupra calităţii vieţii în România, “Comunicări de Geografie” vol. VII, Editura Universităţii din Bucureşti, p.123-128; ISSN 1453-5483

10. Nicoleta IONAC (2004) Riscul environmental în sănătate, vol. „Riscuri şi catastrofe”, nr.1/2004, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 47-57, ISSN 1584-5273.

11. Nicoleta IONAC (2005) Main Bioclimatic Characteristics of the Bucharest Urban Area, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, Anul LI/2002, Bucureşti, p. 33-43, ISSN 1013-4115

12. Nicoleta IONAC (2005) Consideraţii bioclimatice asupra sectorului superior al văii Prahova, Comunicări de Geografie”, vol. VIII, Editura Universităţii din Bucureşt,p. p. 83-89, ISSN 1453-5483

13. Nicoleta IONAC (2005) The Bioclimatic Stress in the Bucharest Urban Area, Romanian Journal of Climatology, vol.I/2005, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”din Iaşi, p. 177-185, ISSN: 1841-513X.

14. Nicoleta IONAC (2005) Evaluarea efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii umane, “Comunicări de geografie”, vol. IX, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 261-265, ISSN 1453-5483.

15. Nicoleta IONAC (2005) Radiaţia ultravioletă, factor de risc pentru sănătatea umană, vol. „Riscuri şi catastrofe”, an IV, nr. 2/2005, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj Napoca, p. 73-81, ISSN 1584-5273.

B. Prim autor

1. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (1999) Ploaia care îngheaţă - fenomen atmosferic dăunător, “Comunicări de Geografie”, vol.III; Editura Universităţii din Bucureşti, p.179-187; ISSN 1453-5483

2. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2001) Evaluarea expunerii umane la acţiunea poluanţilor atmosferici, “Comunicări de Geografie”, vol. V, Editura Universităţii din Bucureşti, p 249-257; ISSN 1453-5483

3. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2002) Contaminarea cu hidrocarburi a apei şi alimentelor, „Comunicări de Geografie”, vol. VI, Editura Universităţii din Bucureşti, p.135-141, ISSN 1453-5483

4. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2002) Intercondiţionări reciproce climă-arhitectură pe teritoriul României, rev. „Geo-Carpatica”, anul II, nr. 2, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Sibiu, p. 80-88; ISSN 1582-4950

5. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2003) Natural Conditions and Groundwater Pollution in the Area of the Ploieşti City, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, anul XLX/2001, Bucureşti, p. 59-65, ISSN 1013-4115

6. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2003) Influenţa microclimatului spaţiilor închise asupra confortului şi sănătăţii umane, “Comunicări de Geografie” vol. VII, Editura Universităţii din Bucureşti, p.129-134; ISSN 1453-5483

7. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2003) Consecinţele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă, agricole şi silvice, Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie, tom XIII, Editura Universităţii din Oradea, p. 57-65; ISSN 1221-1273

8. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2003) Principalele caracteristici bioclimatice ale Deltei Dunării, “Geographica Timisiensis”, vol. XII, nr. 2, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, p. 85-94, ISSN 1224-0079

9. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2004) Considerations on the Influence of Rainfall on Buildings, rev. “Forum Geografic – Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului”, Anul III, Nr. 3 / 2004, Editura Universitaria Craiova, pag. 75-80, ISSN 1583-1523.

10. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2004) Influenţa condiţiilor climatice asupra unor caracteristici anatomice umane, rev. Geo-Carpathica - Analele Universităţii Creştine „D. Cantemir”, anul IV, nr. 4, Editura ULBS, Sibiu, p. 97-106, ISSN 1852-4950.

11. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2004) Componenta privitoare la sănătate a prognozelor meteorologice şi climatice, Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie, Tom XIV, Editura Universităţii din Oradea, p. 137-146, ISSN 1221-1273.

12. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Indicatori utilizaţi în analiza poluării fonice, „Comunicări de Geografie”, vol. VIII, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 75-82; ISSN 1453-5483.

13. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Influenţa factorilor atmosferici asupra durabilităţii betoanelor, “Comunicări de geografie”, vol. IX, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 277-280, ISSN 1453-5483.

14. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Bioclimatic Considerations on the Braşov Depression, Analele Universităţii „Ovidius”, seria Geografie, vol. 2, anul 2005, Ovidius University Press, Constanţa, p. 175-183, ISSN: 1583-8978.

15. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Environment and Health in Romania, rev. „Mediul ambiant”, nr. 6 (24), Editura Nica-Graphic, Chişinău, p. 20-27, ISSN: 1810-9551

C. Coautor

1. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1993) General Evolution Trends of Air-Temperatures in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiunea Geografie, XLII, p. 52-60; ISSN 1013-4115

2. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1993) Long-Term Rainfall Variations in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiunea Geografie, XLII, p.61-68; ISSN 1013-4115

3. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2000) Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii umane, “Comunicări de Geografie”, vol.IV, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p 283-287; ISSN 1453-5483

4. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2000) Mean Annual Rainfall in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, Anul XLIX, p 77-85; ISSN 1013-4115

5. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2001) Caracteristici termice ale depresiunilor intracarpatice din România, “Comunicări de Geografie”, vol.V, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p 235-241; ISSN 1453-5483

6. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2002) Schimbări climatice globale, rev. Terra, Societatea de Geografie din România, Anul XXXI, vol 1-2/2001, Bucureşti, p154-163; ISBN 973-85575-1-8 ; 973-85575-2-6 (vol. 1-2)

7. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2002) Influenţa condiţiilor de locuit asupra stării de sănătate a populaţiei, “Geographica Timisiensis”, vol. XI, nr. 2, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, p. 63-70, ISSN 1224-0079.

8. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2003) Favorabilitatea pentru turism a condiţiilor climatice din judeţul Sibiu, vol. rev. „Geo-Carpatica”, anul III, nr. 3, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Sibiu, p. 36-44; ISSN 1582-4950

9. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2003) Environmental Pollution in the Eastern Part of the Ploieşti City, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, anul XLX/2001, Bucureşti, p. 79-86, ISSN 1013-4115

10. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2003) Eugenia şi posibilele sale consecinţe geografice, Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie, tom XIII, Editura Universităţii din Oradea, p. 41-51; ISSN 1221-1273

11. Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac (2004) Main Types of Climate in Romania, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, anul LIII, Bucureşti, p.15-23, ISSN 1013-4115

12. Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac (2004) Rainfall Amounts in Romania, Buletinul Societăţii de Geografie din România, Tom 10 (80), CD Press, Bucureşti, p. 47-57, ISBN 973-7989-19-8.

13. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2004), The Influence of Weather Conditions on Concrete Structures, rev. “Forum Geografic – Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului”, Anul III, Nr. 3 / 2004, Editura Universitaria Craiova, pag. 61-73, ISSN 1583-1523.

14. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2004) Adecvare şi inadecvare în terminologia geografică, rev. Geo-Carpathica – Analele Universităţii Creştine „D. Cantemir”, anul IV, nr. 4, Editura ULBS, Sibiu, p. 201-211, ISSN 1852-4950.

15. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2004) Consideraţii asupra existenţei climatului submediteraneean pe teritoriul României, Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie, Tom XIV, Editura Universităţii din Oradea, p. 89-97, ISSN 1221-1273.

16. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2005) Consideraţii asupra relaţiilor dintre vânt şi construcţii, „Comunicări de Geografie”, vol. VIII, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 149-155; ISSN 1453-5483.

17. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2005) Main Microclimatic Characteristics of Greenhouses, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, Anul LI/2002, Bucureşti, p. 5-13, ISSN 1013-4115.

18. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2005) Consecinţe ale schimbărilor climatice asupra economiei şi populaţiei, rev. Terra, Societatea de Geografie din România, Anul XXXII (LII-LIV) 2002/2004, Editura CD Press, Bucureşti, p. 154-161.

19. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2005) Core Set Indicators Assessing the Influence of Environmental Radiation on Human Health, Analele Universităţii „Ovidius”, seria Geografie, vol. 2, anul 2005, Ovidius University Press, Constanţa, p. 144-151, ISSN: 1583-8978.

 

• STUDII ŞI ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

A. Unic autor

1. Nicoleta IONAC (2003) Priorităţi ale controlului poluării petroliere pe teritoriul României, Proceedings of the 27th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), vol. II, University of Oradea, Polytechnic International Press, Romania, p. 968-973; ISBN 2-553-01024-9.

2. Nicoleta IONAC (2004) Radiaţiile electromagnetice, factor de risc, vol. „Economia contemporană, prezent şi perspective”, Universitatea din Piteşti, Editura Agir, Bucureşti, p. 39-49, ISBN 973-8466-56-3; 973-8466-62-8

3. Nicoleta IONAC (2005) Calitatea apei şi starea de sănătate a populaţiei din România, vol. “Integrare şi globalizare” Editura Universităţii din Piteşti, vol. II, p. 590-597, ISBN: 973-690-385-0; 973-690-387-7.

4. Nicoleta IONAC (2005) Consideraţii privind bioclima Subcarpaţilor Moldovei, Vol. Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 25, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, p. 177-183, ISSN 1222-989X.

5. Nicoleta IONAC (2006) Bioclimatic characteristics of Chişinău city, vol. “Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene” (Conferinţă teoretico-ştiinţifică internaţională) Chişinău, FEP “Tipografia Centrală”, p. 954-959, ISBN: 978-9975-78-017-9

B. Prim autor

1. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (1999) Suma grade–zile încălzire a aerului pe teritoriul României, vol. “Geography within the Context of Contemporary Development”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, p.8-15; ISBN 973-8169-68-2

2. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2000) Temperaturile efective pe teritoriul României, “Regionalism and Integration: Culture, Space, Development”, Papers of the IVth ed., Editura Brumar, Timişoara-Tübingen-Angers, p 237-242; ISBN 973-8057-20-5

3. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2002) Aspecte ale poluării mediului în arealele cu industrie petrolieră şi petrochimică din judeţul Bacău, vol. „Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 21-22, 2000-2001, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, p. 219-229, ISSN 1222-989X

4. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2003) Aspecte ale reglementărilor privind poluarea aerului şi sănătatea publică în România, Vol. „European Integration in the Context of Economic Globalisation”, Ed. Agir, Piteşti, p. 501-511; ISBN 973-8466-02-4; 973-8466-07-5

5. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (2005) Consideraţii bioclimatice asupra Câmpiei Moldovei, Vol. Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 25, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, p. 167-176, ISSN 1222-989X

C. Coautor

1. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1993) The Gypsy Population in Romania-A Preliminary Review, vol. ”Rural Change in Romania”, Leicester Univ. Press, UK, p. 27-31.

2. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1993) Public Control of the Rural Environment-a Case Study, vol.”Rural Change in Romania”, Leicester Univ.Press, UK, p.78-82.

3. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1996) Points of View on Informal Colonialism, vol.”Romanian-British Geografical Seminar”, Nr.1, Editura Universităţii din Bucureşti, p.143-148; ISBN 973-575-094-5

4. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (1999) Health Hazards of Indoor Pollution, Lucrările Simpozionului “Geography within the Context of Contemporary Development “, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, p. 251-263; ISBN 973-8169-68-2

5. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2000) Precipitaţiile maxime căzute în 24 de ore pe teritoriul României, “Regionalism and Integration: Culture, Space, Development”, Papers of the IVth ed., Ed. Brumar, Timişoara-Tübingen-Angers, p 249-255; ISBN 973-8057-20-5

6. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2002) Probleme ale poluării şi protecţiei mediului în arealele de extracţie a petrolului, vol. „Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 21-22, 2000-2001, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, p. 229-239, ISSN 1222-989X

7. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2003) Educaţia, componentă indispensabilă a politicii environmentale, Vol. „European Integration in the Context of Economic Globalisation”, Editura Agir, Piteşti, p. 451-461; ISBN 973-8466-02-4; 973-8466-07-5

8. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (2005) Indicatori de bază pentru evaluarea efectelor poluării aerului asupra sănătăţii oamenilor, Vol. Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 25, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, p. 183-194, ISSN 1222-989X

 

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Nr. Crt.

Programul/Proiectul

Funcţia

Autoritatea contractantă

Perioada:

de la... până la...

1.

PHARE – Supply of basic, specialised and long-distance education equipment for a Romanian integrated platform of TVET schools and support centres.

Key-expert în echipa Grupului financiar Fineurop Spa. – Italia 

Ministerul Integrării Europene din România

2006-2007

2.

Riscuri biometeorologice şi bioclimatice pe teritoriul României

Director de proiect

CNCSIS

2006-2008

3.

Resurse şi restricţii bioclimatice pe teritoriul României

Director de proiect

CEEX-MENER

2005-2008

4.

Influenţa condiţiilor climatice şi a poluării aerului asupra sănătăţii publice pe teritoriul României

Director de proiect

CNCSIS

2003-2005

5.

Poluarea aerului, apelor, solului şi subsolului în arealele cu industrie petrolieră şi petrochimică de pe teritoriul României

Executive manager

Banca Mondială

2000-2002

6.

Studiul relaţiilor dintre condiţiile climatice, calitatea mediului urban şi dezvoltarea durabilă a oraşelor (Studii de caz: Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Piteşti, Craiova)

Responsabil ştiinţific

CNCSIS

2006-2008

 7.

Studiu privind microclima spaţiilor interioare

Responsabil ştiinţific

CNCSIS

2003-2005

 8.

Studiul intercondiţionărilor reciproce climă-construcţii pe teritoriul României

Membru al echipei de cercetare

CNCSIS

2001-2003

9.

Studiul resurselor de apă din Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii în vederea optimizării valorificării lor pentru alimentarea populaţiei din judeţele aferente regiunii

Membru al echipei de cercetare

CNCSIS

1998-2000

10.

Modele de evoluţie şi prognoză a litoralului deltaic şi lagunar al Mării Negre în România

Membru al echipei de cercetare

CNCSIS

1998

11.

Vulnerabilitatea reliefului ţărmului deltaic şi lagunar al Mării Negre  la riscurile meteo-marine

Membru al echipei de cercetare

CNCSIS

1997

12.

 

Chimismul şi calitatea apelor de suprafaţă ca urmare a interacţiunii  societate umană – mediu natural

Membru al echipei de cercetare

MCT

1997

13

Starea mediului in depresiunile intracarpatice (Bozovici şi Caransebeş)

Membru al echipei de cercetare

MCT

1997

14.

Dinamica peisajelor rurale din România. Studiu de caz : Câmpia Română

Membru al echipei de cercetare

MCT

1996

15.

Calitatea şi dinamica factorilor de mediu în spaţiul montan al României

Membru al echipei de cercetare

MCT

1996

16.

Caracterizarea fizico-geografică şi de mediu în zona culmii Geamăna Nord, în raza de activitate a S.P. Ţicleni

Membru al echipei de cercetare

S.C. “Petrostar” Ploieşti

1995

17.

Caracterizarea fizico-geografică a zonei subcarpatice dintre râurile Cricovul Dulce şi Cricovul Sărat cu elemente de hidrologie şi hidrometrie

Membru al echipei de cercetare

S.C. “Petrostar” Ploieşti

1994

18.

Caracterizarea fizico-geografică a zonelor degradate din SubcarpaţiiOlteniei, situate în raza de activitate a S.P. Ţicleni

Membru al echipei de cercetare

S.C. “Petrostar” Ploieşti

1993

19.

Caracterizarea fizico-geografică a versanţilor S şi SE ai Munţilor Goşman –  Nemira

Membru al echipei de cercetare

S.C. “Petrostar” Ploieşti

1993

20.

Structura şi principalele conexiuni din sistemul atmosferă-mare-litoral, între Sulina şi Sfântul Gheorghe

Membru al echipei de cercetare

MEdC

1992

21.

 Relieful costier din NV Mării Negre şi modul de ventilaţie a aerului deasupra mării  şi câmpiilor litorale

Membru al echipei de cercetare

MEdC

1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ALTE ARTICOLE
  
1. Nicoleta IONAC (1994) Valenţele hărţii, Breviar metodologic “Informaţie şi Formaţie” Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti, p.1-3.

  2. Nicoleta IONAC (1996) Clima şi comportamentul uman (rezumatul tezei de doctorat) Editura Universităţii din Bucureşti, 25p;

 

• ARTICOLE ÎN CURS DE PUBLICARE

A. Unic autor

1. Nicoleta IONAC (în curs) Main Bioclimatic Characteristics of the Romanian Shore on the Black Sea, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, Anul LII/2003, Bucureşti, p. 119-130, ISSN 1013-4115

2. Nicoleta IONAC (în curs) The Environmental Risk on Health in Romania, Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.

3. Nicoleta IONAC (în curs) Stressul caloric în Moldova, vol. Lucrările Seminarului Geografic “Dimitrie Cantemir”, nr. 26, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi.

4. Nicoleta IONAC (în curs) Disconfortul bioclimatic prin răcire în Câmpia Română, “Comunicări de geografie”, vol. X, Editura Universităţii din Bucureşti.

5. Nicoleta IONAC (în curs) Bioclimatic Characteristics of the Sibiu-town Area, Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, seria Geografie, nr. 3, vol. I, Constanţa.

B. Prim autor

1. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (în curs) Disconfortul bioclimatic prin încălzire în Câmpia Română, “Comunicări de geografie”, vol. X, Editura Universităţii din Bucureşti.

2. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (în curs) The Bioclimatic Cold-Stress in Moldavian Counties, vol. Universitatea din Chişinău, Republica Moldova.

3. Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE (în curs) Le Stress bioclimatique au froid en Roumanie, Actes de XIX-eme Colloque de L’ Association Internationale de Climatologie, Epernay, France.

C. Coautor

1. Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC (în curs) Romania - a Balkan country ?, Analele Universităţii de Vest din Timişoara.

 

Vizat,                                                                                                  Conf. Dr. Nicoleta Ionac

Şef de Catedră,

Prof. Dr. Sterie Ciulache                                                                          06 04 2006