Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Dr. Erdeli George

E-mail:  georgeerdeli@k.ro

1. Date personale: născut la 27 ianuarie 1944, în or. Strehaia, jud. Mehedinţi

2. Starea civilă - căsătorit

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie - Geografie, Secţia Geografie, 1962-1967.

4. Doctorat : Doctor în Geografie - Universitatea din Bucureşti, 1991; titlul tezei:  Podişul Mehedinţi. Studiu de geografia populaţiei şi aşezărilor umane; conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Vasile Cucu. Teza este publicată sub titlul de Podişul Mehedinţi – Geografie umană, Editura Metropol, Bucureşti, 1992.

5. Conducere de doctorat :

Conducător de doctorat în geografie umană din 1999, 16 doctoranzi.

6. Locuri de muncă:

 - 1975-1989 – Academia Română, Institutul de Geografie (Laboratorul de Geografie Umană, colectivul de Geografia populaţiei şi aşezărilor umane);

 - 1989-1991 - Academia Română, Institutul de Geografie (Laboratorul de Geografie Umană); Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie din anul 1992  până în prezent.

7. Grade didactice/ştiinţifice :  

 - 1975-1989 – cercetător ştiinţific, Academia Română, Institutul de Geografie (Laboratorul de Geografie Umană, colectivul de Geografia populaţiei şi aşezărilor umane);

 - 1989-1991 - cercetător ştiinţific principal, Academia Română, Institutul de Geografie (Laboratorul de Geografie Umană, şeful colectivului de Geografia populaţiei şi aşezărilor umane);

 - 1992-1993 – lector universitar, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti;

 - 1993-1996 – conferenţiar universitar, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti;

 - 1996-în prezent – profesor universitar, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.

8.  Domenii de cercetare:  

 - Geografia populaţiei ;

 - Geografia aşezărilor umane ;

 - Geografia umană şi economică a României;

 - Geografia economică mondială;

9.    Funcţii administrative :

 - 1989-1991 – şeful  colectivului de Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Laboratorul de Geografia Umană, Institutul  de Geografie al Academiei Române;

 - 1994- în prezent – şeful Catedrei de Geografie Umană şi Economică, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.

10. Funcţii ştiinţifice:

 - expert evaluator CNCSIS;

 - membru CNEAA;

 - preşedintele Asociaţiei de Geopolitică “I. Conea” ;  

 - Vicepresedintele Asociaţiei Geografilor Umanişti din România.

11.  Premii şi distincţii:

 - 1985 – Premiul Academiei Române ptr. lucrarea România. Geografie umană şi economică, vol. II, Edit. Academiei, 1984;

 - 1994 – Diploma Institutului de Geografie al Academiei Române pentru contribuţii deosebite în afirmarea geografiei pe plan naţional şi internaţional;

 - 1995 – Diploma de Onoare a Societăţii de Geografie din România pentru contribuţii la dezvoltarea geografiei româneşti;

 - 1996 – Diploma Institutului de Cercetare pentru Turism din Ministerul Turismului pentru contribuţii la dezvoltarea şi afirmarea turismului românesc;

 - 2000 – Diploma de Onoare a Universităţii din Bucureşti;

 - 2000 – Diploma de Excelenţă a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Sibiu;

 - 2000 – Diploma de Excelenţă a Universităţii “Valachia”, Târgovişte.

12.   Discipline predate din anul 2000 :

 - Geografie umană şi economică a României: 1994-2003;

 - Geografie urbană : 1994-1996;

 - Geografie rurală: 1994-1998;

 - Geografia populaţiei şi aşezărilor umane: 1994-2003;

 - Metropolizarea marilor aşezări urbane: 2000-2003;

 - Organizarea spaţiului geografic: 1996-1998;

 - Potenţial turistic: 1992-1998;

 - Amenajări turistice: 1993-1996;

 - Echilibre şi dezechilibre urban-rurale: 1998-2000.

13.  Publicaţii:

7 lucrări în volum, 5 cursuri universitare, 3 manuale, 2 dictionare, 9 capitole în tratate, 52 de articole stiintifice, 9 hărţi.

14.  Proiecte de cercetare (numărul total de granturi ):

In perioada 1975-prezent am participat la realizarea unui număr de 9 proiecte de cercetare finanţate de diverşi agenţi economici şi 31 de proiecte finanţate de MedC., fiind responsabil de temă sau director de proiect la 11 dintre acestea.

15.  Lista publicaţiilor (numai cursuri universitare şi lucrări în volum) :

 - G.E., Vasile CUCU, Eleodor POPESCU, Mişu DAVIDESCU (1981)  Judeţul Mehedinţi, colecţia judeţelor patriei, Editura Turism, Bucureşti, 270 pag., 20 fig., 10 tab.

 - G.E., Ioan IANOŞ (1983) Mari concentrări urbane ale lumii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 116 pag.

Andronie PETCU, G.E., Constantin Juan, Ana ŞCHIOPU, Doina BENEA (1974) Orşova –monografie (Din vatra de istorie la perioada contemporană), Comitetul de cultură al judeţului Mehedinţi, Tipografia Drobeta Turnu Severin, 90 pag., 35 fig., 5 tab.

 - G.E., Ioan ISTRATE (1996) Potenţialul turistic al României, Editura Universităţii Bucureşti, 108 pag., 5 fig., 10 tab.

 - G.E., Ioan ISTRATE  (1996) Amenajări turistice, Editura Universităţii Bucureşti, 163 pag., 16 fig., 15 tab.

George ERDELI (1996) Podişul Mehedinţi. Geografie umană, Editura Metropol, Bucureşti, 180 pag., 40 fig., 15 tab.

 - G.E., Cristian BRAGHINĂ, Dragoş FRĂSINEANU (1998) Geografie economică mondială. Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 302 pag., 80 fig., 78 tab.

 - G.E., Melinda CÂNDEA, Cristian BRAGHINĂ, Silviu COSTACHIE, Daniela ZAMFIR (1999) Dicţionarul de geografie umană, Editura Corint, Bucureşti, 391 pag., 119 fig.

 - G.E., Cristian BRAGHINĂ, Dragoş FRĂSINEANU (2000) Geografie economică mondială, ediţia a II-a, Editura “Fundaţia România de Mâine”, Bucureşti, 83 fig., 81 tab 330 pag.

 - Melinda CÂNDEA, G.E., Tamara ŞIMON (2000) ROMÂNIA. Potenţial turistic şi turism, Editura Universităţii, Bucureşti, 286 pag., 22 fig., 27 tab.

 - G.E., Liliana DUMITRACHE (2001) Geografia populaţiei, Editura Corint, Bucureşti, 287 pag., 74 fig., 33 tab.

 - Mihai IELENICZ, Nicoleta IONAC, G.E., Marian ENE (2001) Romania-Geography and Tourism, Editura Royal, Bucureşti, 323 pag., 200 fig.

 - G.E., Mihai IELENICZ, Ion MARIN (2001) Dicţionar de termeni geografici pentru gimnaziu şi liceu., Edit. Corint, Bucureşti, 255 pag., 135 fig.

 - George Erdeli (2002) ROMÂNIA. Potenţial turistic şi amenajarea spaţiului turistic, Edit. Universitară, Bucureşti, 300 pag., 30 fig., 10 tab.

Manuale şcolare:

 - G.E., Cătălina ŞERBAN, Gheorghe  VLĂSCEANU (2000) Geografie umană, manual clasa a X-a, Editura Prognosis, Bucureşti, 210 pag., 150 fig., 40 tab.

 - G.E., Elena MATEI, Cătălina ŞERBAN (2001) Geografie. Manual pentru clasa XI-a, Edit- Niculescu, 128 pag., 120 fig., 35 tab.

 - Geografie. Manual pentru clasa IX-a, Edit. Economică, 150 pag., 60 fig., 35 tab.