Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Asist. Dumitrache Mihail Gheorghe

E-mail: dumi@geo.unibuc.ro

 

1. Date personale: născut la 7 ianuarie 1959, în or. Piteşti, judeţul Argeş.

2. Starea civilă - necăsătorit

3. Studii superioare - Specializarea: Geografie– Engleză;  Facultatea de Geologie –Geografie; Universitatea din Bucureşti, 1982

4. Locuri de muncă:

 - Profesor titular Şcoala generală din com. Dumbrava, jud. PH (1982 – 1983);

 - Educator Periş, jud. IF (1983 – 1984);

 - Profesor suplinitor sat Corbeanca, jud. IF, (1984 – 1985);

 - Profesor suplinitor liceul „C. A. Rosetti” din Bucureşti (1985 – 1987);

 - Profesor suplinitor liceul „D. Bolintineanu” din Bucureşti(1987 – 1990);

 - Profesor titular Şcoala Normală din Bucureşti (1990 – 1992);

 - Asistent universitar la Catedra de Geomorfologie – Pedologie, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, din 1992.

5. Grade didactice /ştiinţifice:

 - profesor definitiv în învăţământ (1985 – 1990);

 - profesor gradul II (1990 – 1992);

 - Asistent universitar, din 1992.

6.   Domenii de cercetare:

Teledetecţie şi Aerofotointerpretare geografică; Cartografiere geomorfologică computerizată.

7. Funcţii ştiinţifice:

 - membru al Societăţii Române de Geografie, filiala Bucureşti,din 1985;  

 - membru al Asociaţiei Geomorfologilor din România, din 1999;

 - membrual Societăţii Române de Fotogrammetrie şi Teledetecţie, din 2001.

8.    Discipline predate din anul 2000:

Cursuri:

Teledetecţie şi Aerofotointerpretare geografică; Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice;

Lucrări practice şi seminarii: Teledetecţie şi Aerofotointerpretare geografică; Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice; Geomorfologie; Alunecări, torenţi şi eroziunea solurilor.

9.  Publicaţii: 1 caiet de lucrări practice; 8 articole ştiinţifice.

10. Proiecte de cercetare ştiinţifică: ca membru al echipei de cercetare, în perioada 1995-1999, am participat la realizarea a trei proiecte de cercetare, finanţate de MedC şi CNCSIS.

11. Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

 - DUMITRACHE M–Gh., STĂNESCU Gabriela (2003) – Teledetecţie şi Aerofotointerpretare geografică. Caiet de lucrări practice, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 56 pag., ISBN: 973–30–2463–5.