Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Conf. dr. Dumbraveanu Daniela Doina

E-mail: dddumbraveanu@yahoo.com

 

1. Date personale: născută la 20 martie 1966, Rm. Valcea

2. Starea civilă - necăsătorită

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie (1987 – 1991    )

4. Doctorat - doctor in geografie - Universitatea din Bucureşti : 'Analiza geografică a evoluţiei şi dezvoltării zonei turistice Porţile de Fier' . Îndrumător prof. univ. dr. Valeria Velcea.

5.  Grade didactice/ştiinţifice : (Catedra de Geografie Umană şi Economică, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti)

 - 1993-1996 : Preparator

 - 1996-2000: Asistent

 - 2000-2006 : Lector

 - 2006-prezent : Conferentiar

6. Domenii de cercetare :

Geografie umană şieconomică, Geografie generală, Geografia  turismului, Statistică aplicată în turism, Tehnici de negociere în turism, Organizare şi prognoză în turism

7.    Premii şi distincţii (ştiinţifice):

 - New image for Romanian Education, certificate, Liverpool Federation of Council Tenants and Residents Associations, 1996

 - Hope One World, certificate, Liverpool Hope University College, 1999

 - Diplomă de onoare a „Societăţii de Geografie din România”, cu ocazia împlinirii a 125 ani de existenţă, 2000

 - Diploma de onoare a Facultăţii de Geografie, cu ocazia împlinirii a a sută de ani de invăţământ geografic românesc 2002

8.    Directii de specializare in tara si strainatate:

Lector vizitator, Economic Geography, Human Geography, States and Nations, Contemporary Geography of Central Eastern Europe, Liverpool Hope University College, Liverpool, Marea Britanie, 1994 – 1996

Implicare şi participare la programe europene:

 - Teacher Training Bilateral Programme Liverpool Hope University Collegellege – Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Geografie, Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Bucureşti 1996 – 2002, coordonator

 - Intesive Programme  for Geographical  Fieldwork (IP), realizat in parteneriat de Universitatea Bucureşti,  Liverpool Hope University College, şi Universite Jean Moulin, Lyon 3, si finanţat de programul Socrates începând cu februarie 1999-2001

 - “Virtual Montana”, Minerva ODL realizat in parteneriat de Universitatea Bucureşti,  Liverpool Hope University College, şi Universite Jean Moulin, Lyon 3, 1999-2002, participă în cadrul unor echipe internaţionale la elaborarea unor noi tehnici de practică de teren şi la realizarea unor pachete de resurse pentru studenţii geografi

 - Fieldwork Studies: Romania in Transition – Univeristatea din Bucureşti, Liverpool Hope University College, Queen’s University Belfast, Bucureşti - Braşov, 1999 – 2003, organizator şi coordonator în elaborarea şi aplicarea tehnicilor de practică de teren şi realizarea unor pachete de resurse pentru studenţii geografi dinRomânia,  Marea Britanie şi Irlanda de Nord.

 - Earth Sciences Summer Schools, Liverpool Hope University College,  2003 – 2005, course tutor

9.   Discipline predate din anul 2000:

Cursuri:

 - Geografie Generală 1997 - 2005

 - Politici promoţionale în turism 2000 - 2005

 - Statistică aplicată în turism 2000 - 2005

 - Tehnici de negociere în turism 2004 - 2006

 - Organizare şi prognoză în turism 2005 - 2006

 - Tehnici de comunicare 2004 - 2006

 - Tehnologii în turism 2005 – 2006

Lucrări practice:

 - GeografieGenerală, 1993 - 2005

 - Statistică aplicată în turism 2000 - 2005

 - Tehnici de negociere în turism 2004 - 2006

 - Organizare şi prognoză în turism 2005 - 2006

 - Tehnici de comunicare 2004 – 2006

 - Tehnologii în turism 2005 – 2006

  Aplicaţii practice şi practică de teren (nationale si internationale)

10.    Publicaţii: Cărţi publicate- 2; Cărţi editate – 2; Cărţi traduse - 1; Lucrari/capitole, articole, publicate în volume de specialitate editate în ţară /străinătate - 25; Raport de cercetare – 2; Lucrari  aflate sub tipar –1

11.    Proiecte de cercetare ştiinţifică :

Coordonator  pentru următoarele proiecte:

 - 1998 – 2001: Cultural Tourism Practical Experience Resource Research and Development, (cu Liverpool Hope University College) coordonatorul român, finanţat de Consiliul Britanic

 - 1999 – 2002: Geography for New Undergraduates (GNU, program de dezvoltare şi introducere de noi metode de predare,  invăţare şi evaluare în invăţământul superior, cu partenerul Liverpool Hope University College), finanţat de Ministerul Educaţiei din Marea Britanie.

 - 1999 – 2002: Programului Phare ro 9807.01.01.02. 0035: ‘Crearea cadrului instituţional de dezvoltare durabilă turistică a judeţului Mehedinţi’, beneficiar Consiliul judeţean Mehedinţi, coordonator ştiinţific.

 - 2006- prezent: The Adventure Tourism : Form of Alternative Tourism, IP Socrates/Erasmus (cu  Hope University şi Staţiunea de Cercetări Geografice Cardeon) director program partener român

Membru în echipa de realizare a unor  proiecte naţionale 

 - 1995-1996 -“Evaluarea mediului stradal într-o zonă urbană”- (proiect pilot) finanţat de Regional Environmental Center-Romania .

 - 2004 - ’Analiza geografică a dinamicii sănătăţii şi serviciilor sanitare in România postcomunistă, in perspectiva integrării europene, proiect tip A/CNCSIS

Membru înechipe  internaţionale,  pentru dezvoltarea unor proiecte europene:

 - 1999-2001-Transnational Fieldwork Intensive Programme(IP), realizat in parteneriat de Universitatea Bucureşti,  Liverpool Hope University College, şi Universite Jean Moulin, Lyon 3, si finanţat de programul Socrates începând cu februarie 1999-

 - 1999-2003 - “Virtual Montana”, Minerva ODL realizat in parteneriat de Universitatea Bucureşti,  Liverpool Hope University College, şi Universite Jean Moulin, Lyon 3 începând cu noiembrie 1999-

 - 1999-2000 - Crearea unor pachete de resurse on-linepentru studenţii geografi. Crearea şi menţinerea web-site-ului Virtual Montana.(www.virtualmontana.org)

12.    Lista lucrărilor publicate (numai lucrări în volum şi cursuri universitare):

Cursuri tiparite:

 - Statisticaaplicată în turism, 2006, Editura Universitară , Daniela DUMBRĂVEANU

Carti:

 - Zona turistică Porţile de Fier- Analiză geografică, Eitura Universitară, 2004, Bucureşti, 359 pagini, 108 fig., Daniela DUMBRĂVEANU

 - Statistică aplicată în turism”, Editura Universitară, 2006, Bucureşti, 243 pag, 68 fig., Daniela DUMBRĂVEANU

13.    Participari si organizari de conferinte, sesiuni stiintifice:

Participare cu lucrări la  simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi congrese , în ţară şi străinătate:

 - 1988 ”Martori de eroziune în Câmpia Blahniţe Simpozionul naţional de Geomorfologie, Muntele Mic, Caraş Severin, Romania,

 - 1989 ”‘Transformări ale structurilor funcţionale ale municipiului Drobeta Turnu Severin” Colocviul naţional de Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Călăraşi, România

 - 1992  Câteva corelaţii geografice ce atestă prezenţa peisajului mediteraneean în ţara noastră   Simpozionul   de  Geografie al  Universităţii de Vest,  Timişoara, Romania

 - 1995    Changes in the territorial distribution of Romanian Population”,  Colocviul de româno-britanic, Bucureşti

 - 1996    Geography in the Romanian Schools”  Teacher's Association International Education Seminar, London

 - 1996    Romania – a gateway to Europe”,  British - Romanian Geography Colloquium, Liverpool, Great Britain

 - 1996    A New Immage for Romania ESU (English Speaking Union) Liverpool Branch Annul Meeting, Liverpool

 - 1997  Turismul local în tranziţie – studiu de caz Drobeta Turnu Severin”, Congresul Naţional de Geografie, Buşteni, Romania

 - 1977  Crime perception and its influence on social behaviour - case study the Ferentary Estate Colocviu româno-britanic, Bucureşti, Romania

 - 1998  Turismul verde şi zona Porţile de Fier’, Colocviul Naţional de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Umane Târgovişte, România .

 - 1998  Turismul în sud –vestul României. Studiul de caz”,     Sesiunea ştiinţifică a tinerilor geografi din Facultatea de Geografie, Bucureşti

 - 1998 ”The Romanian Tourism Privatisation”,  The British - Romanian Geography Colloquium, Liverpool, Great Britain

 - 1998  Dezvoltarea durabilă a zonei turistice Porţile de Fier – realitate şi necesitateSesiunea  Anuală de Comunicări a Facultăţii de Geografie, Bucureşti, România.

 - 1999 ”The Romanian Danube Delta” , Regional Rotary Club meeting North Wirral Branch, Chester, Marea Britanie

 - 2000 ”Regional Development for Tourism in Romania: Alternative Path to the Community Economic Survival”,  The International Geographical Union Congress, UIG, Seoul, Korea 

 - 2001 ”Dezvoltarea turistică şi viitorul comunităţilor locale din sud – vestul României ”, Sesiunea anuală de comunicări a Universităţii de Vest, Facultatea de Chimie – Biologie Geografie, Timişoara

 - 2001 ”Communist and post-communist models of tourist development within the Iron Gates Area ”The 2nd International Conference, ‘Rural Space and Regional Develoment’, Cluj Napoca

 - 2001 ”Rolul potenţialului turistic în amenajarea şi dezvoltarea turistică din zona Porţile de Fier”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, Bucureşti, Romania

 - 2002 ”Potenţialul turistic din Defileul Dunării”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Geografia Turismului, Universitatea Dimitrie Cantemir, Sibiu, România

 - 2002 ”Distribuţia resurselor turistice în antiteză  cu distribuţia elementelor de infrastructură din yona Porţile de Fier”, Colocviul Naţional de Geografie a Populaţiei şi Aşezărilor Umane, Târgovişte, România

 - 2002 ”Amenajări turistice şi modele incipiente de dezvltare în zona turistică Porţile de Fier”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, Bucureşti, Romania

 - 2002 ”Tourism in mid mountain areas, a sounth western Romanian survival alternative ” The European Symposium , Annecy, Franţa

 - 2003 ”Turismul alternativ, noua direcţie de dezvoltare turistică”,”Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, Bucureşti, Romania

 - 2004 ”Rolul imaginii în construirea unei identităţi turistice pentru promovare”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, Universitatea de Vest, Timişoara.

 - 2004 ”Romanian Elements of National Heritage and their influence on local economic survival”, .The International Geographical Union Congress, UIG, Glasgow, UK

 - 2004 Turismul durabil în strategia dezvoltării turistice a României”, Sesiunea anuală de comunicăriştiinţifice a -  Facultăţii de Geografie, Bucureşti, Romania

 - 2004 The Importance of Local Heritage of National Dimension for Tourism Development”, Turkish Romanian Geographical Academic Seminar, Zeytinli, Balikesir, Turcia

 - 2005 ”Stereotipuri spaţiale în geografia literară în contextul activităţilot turistice”,  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, Bucureşti, Romania

Participare ca organizator  la  simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi congrese , în ţară şi străinătate:

 - 1995    Organizator al Colocviului Româno – Britanic, septembrie

 - 1996    Organizator al Colocviului Britano - Român, iulie

 - 1997    Organizator al Colocviului Româno – Britanic, iulie

 - 1999    Organizator al Colocviului Britano - Român, iulie

 - 2001    Organizator al Colocviului Româno – Britanic, iulie

 - 2002    Organizator al Colocviului Britano - Român, iulie

 - 2002- European Conference, The mid-mountain regions and their people”, Annecy, France.

14.    Activităţi desfăşurate în cadrul unor  organizaţii sau asociaţii ştiinţifice:

 - Vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Protecţia Mediului“Geosphera începând cu  august 1995

 - Membru al Internaţional Teachers Association începând cumarti 1996

 - Membru fondator şi coordonator al acţiunilor Clubului deturism  UNIVERSITUR al Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti.