Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Dr.  Cândea Melinda

E-mail: melindacandea@yahoo.com

1. Date biografice: născută la 18 februarie 1948, în or. Ineu, judeţul Arad.

2. Starea civilă - căsătorită, 2 copii.

3. Studii superioare - Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj - Facultatea de Biologie-Geografie, secţia Geografie, 1966-1971

4. Doctorat : Doctor în Geografie al Universităţii din Bucureşti (1993), titlul tezei: Populaţia şi aşezările din depresiunile intramontane ale Carpaţilor Meridionali, sub îndrumarea prof. dr. Cucu Vasile, publicată sub titlul: Carpaţii Meridionali în sistemul montan românesc. Studii de geografie umană.

5.  Conducere de doctorat : Conducător de doctorat din 2004.

6. Locuri de muncă:

 - Institutul de Geografie al Academiei Române din Bucureşti, Laboratorul de Geografie Umană (1971-1993)

 - Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Geografie (din 1993)

7. Grade didactice/ştiinţifice :  

 - geograf (1971-1974) ;

 - cercetător ştiinţific (1974-1989), cercetător ştiinţific principal (1989-1993) ;

 - lector universitar (1993-1997) ;

 - conferenţiar universitar (1997-1999) ;

 - profesor universitar (din 1999).

8. Domenii de cercetare :

 - Geografia populaţiei şi aşezărilor

 - Geografia turismului

 - Geografia agriculturii

 - Organizarea spaţiului urban şi rural

 - Organizarea şi sistematizarea teritoriului

9. Funcţii administrative :

 - prodecană a Facultăţii de Geografie-Universitatea din Bucureşti (1996-2004) ;

 - membră în Comisia Socială a Universităţii din Bucureşti (1996-2004).

10.  Funcţii ştiinţifice:

 - Secretar al subcomisiei române de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor, afiliată Uniunii Internaţionale de Geografie (1992-1996) ;

 - expert-evaluator CNCSIS.

11. Premii şi distincţii:

 - Premiul „Simion Mehedinţi” al Academiei Române (1997);

 - Premiul Academiei Române (1994);

 - Diploma Institutului de Geografie al Academiei Române pentru contribuţii deosebite aduse în afirmarea geografiei pe plan naţional şi internaţional (1994);

 - Diplomă jubiliară pentru contribuţia la dezvoltarea şi afirmarea turismului românesc (1996);

 - Diploma de Onoare a societăţii de Geografie din Româniapentru contribuţii la dezvoltarea geografiei românesti (1995).

12. Discipline predate din anul 2000:

 - Cursuri de Geografie umană şi economică a României (din 1997)

 - Potenţialul turistic şi valorificarea lui, Geografia agriculturii, organizarea spaţiului geografic (din 1998)

 - Geografia regională a României (din 2001)

 - Organizarea spaţiului rural şi urban (din 2000)

13. Publicaţii :

 - 7 lucrări în volum;

 - 1 dicţionar ;

 - 3 lucrări în volum cu colective mari de autori ;

 - 45 articole ştiinţifice;  

 - 20 hărţi şi planşe.

13. Proiecte de cercetare (numărul total de granturi ):

Din 1975 până în prezent, am participat la realizarea  a :

 - 23 de contracte de cercetare cu diverşi beneficiari (MedC, Academia Agricolă şi Silvică, Institutul de Construcţii din Bucureşti, Ministerul Mediului,CNCSIS, MTC etc), din care : membru în echipa de cercetare la 22 de proiecte şi director de proiect la 1 proiect ;

 - am colaborat la realizarea a 25 teme de cercetare incluse în planul de cercetare al Institutului de Geografie al Academiei Române.

14.    Lista publicaţiilor (numai cursuri universitare şi lucrări în volum) :

Lucrări în volum :

1. Florian Violeta, Sârbu Aurelia, C.M., Bugă D. (1993) Satul românesc contemporan, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti, 103 pag., 18 fig.

2. Cândea Melinda (1996) Carpaţii Meridionali în sistemul montan românesc. Studii de geografie umana, Editura Universităţii din bucureşti, 155 pag. 15 tab. şi 33 fig.

3.   Cândea Melinda, Isbăşoiu C. (1998) Geografia agriculturii. Cultura plantelor pe glob,Editura universităţii din Bucureşti, 290 pag., 52 fig., 13 tab.

4.  Erdeli George, Melinda Cândea, Cristian Braghină, Silviu Costachie, Daniela Zamfir(1999) Dicţionar de geografie umană, Editura Corint, Bucureşti, 391 pag., 119 fig.

5.  Melinda Cândea, Erdeli George, Tamara Şimon (2000) ROMÂNIA. Potenţial turistic şi turism, Editura Universităţii, Bucureşti, 286 pag., 22 fig., 27 tab.

6.    Cândea Melinda, Bran Florina (2001) Spaţiul geografic românesc. Organizare-Amenajare- Dezvoltare, Editura Economică, bucureşti, 448 pag., 35 fig., 35 tab.

7. Cândea Melinda, Peptenatu daniel (2002) Geografia agriculturii. Cultura plantelor, Editura Universităţii din Bucureşti, 289 pag., 119 fig. 5 tab.

Lucrări în volum cu colective mari de autori (capitole):

1. x x x (1984) Geografia României, volumul II, Geografia umană şi economică, Editura Academiei Române, Bucureşti.

2.   x x x (1990) Geografia României, volumul III, Carpaţii româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Editura Academiei Române, Bucureşti.

3.   x x x (1992) Geografia României, volumul IV, Regiunile pericarpatice, Editura Academiei Române, Bucuresti.