Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Dr. Braghină Cristian

E-mail:  cristibraghina@yahoo.com

1. Date personale: născut la 1 iulie 1955, în or. Strehaia, jud. Mehedinţi

2. Starea civilă - căsătorit, 1 copil

3. Studii superioare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie si Geografie,1979

4. Doctorat : Doctor în Geografie – Universitatea din Bucuresti, 2000, titlul tezei : Aşezările umane din Dealurile piemontane dintre valea Motrului şi valea Gilortului,. Studiu de geografie umana cu privire speciala asupra organizarii teritoriului,  îndrumător prof. univ. dr. Ianoş Ioan.

5.    Locuri de muncă:

 - Şcoala generală nr. 36-bucureşti (1979-1993)

 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie din anul 1993 până în prezent.

6.    Grade didactice ştiinţifice:

 - profesor de geografie (1979-1993)

 - asistent universitar (1993-1996)

 - lector universitar (1996-2002)

 - conferentiar universitar (2002-2006)

 - profesor universitar (din 2006)

7.  Domenii de cercetare :

Geografie economică, Geografia industriei, Geografia Resurselor, Geografia Aşezărilor.

8. Discipline predate din anul 2000 (cursuri):

 - Geografie economică mondială

 - Geografia industriei

 - Geografia resurselor.

 - Probleme globaleale omenirii

 - Economii intranzitie si dezvoltare durabila

 - Satul si orasul in sistemul ecodezvoltarii

9. Publicaţii :

 - 4 cursuri universitare

 - 4 lucrări în volum

 - 6 ghiduri de practica, aplicatii practice

 - 40 articole ştiinţifice

 - 1 dicţionar.

10.  Proiecte de cercetare (numărul total de granturi ):

 - director de proiect la 5 proiectede cercetare - 2003, 2003-2005, 2004, 2007-2008;

 - membru al echipei de cercetare: 21 proiecte de cercetare - 1999-2002, 2000-2003, 2003-2005, 2002-2005, 2002-2004, 2005-2007.

11.  Lista publicaţiilor (numai cursuri universitare şi lucrări în volum) :

1. BRAGHINĂ C., (2000), Aşezările umane din delurile piemontane dintre Motru şi Gilort, Editura Tehnică, Bucureşti, 207 pg, Bucureşti, ISBN 973-31-1576-2

2. BRAGHINĂ C., (2005), Geografie economică mondială, Editura Credis, Bucureşti, 143 pg., anexe, ISBN 973–734–100-7

3. BRAGHINĂ C., (2006), Hipotrofia şi hipertrofia aşezărilor umane, Editura Universitară, 155 pg., anexe, ISBN 973-749-064-9

4. BRAGHINĂ C., (2005), MUNTELE I., (2005), Geografie economică mondială, Proiectul pentru învăţămâtul rural, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 173 pg.

5. BRAGHINĂ C., ZAMFIR Daniela, (2006), Legislaţie în turism, Editura Universitară, 295 pg., ISBN 973-749-063-0

6. ERDELI G., BRAGHINĂ C., FRĂSINEANU D., (1998),  Geografie Economică Mondială,  Editura Fundaţiei România de Mâine, 302 pg, 71 fig., ISBN 973-582-036-6

7. ERDELI G., CÂNDEA Melinda, BRAGHINĂ C., COSTACHIE S., ZAMFIR Daniela (1999), Dicţionar de geografie umană, Editura Corint, Bucureşti, 391 pg., ISBN 973-9413-76-5

8. ERDELI G., BRAGHINĂ C., FRĂSINEANU D., (2000),  Geografie Economică Mondială, Editura Fundaţiei România de Mâine, 328 pg, 82 fig., ISBN 973-582-259-8

9. MĂNESCULucreţia, BRAGHINĂ C., ALEXANDRESCU Valeria (2001),  Caiet de practică pe teren – ghid pentru anul I Geografia Turismului, Editura Printech, Bucureşti, 32 pg., 9 fig., ISBN 973-652- 355-1

10. BRAGHINĂ C., PEPTENATU D., TĂLANGĂ C., ZAMFIR Daniela, (2001), Caiet de practică de specialitate pentru anul II de studiu Geografie – Economia Turismului, Editura Printech, Bucureşti, 48 pg., 16 fig., 6 tabele, ISBN 973-652-394-2

11. BRAGHINĂ C., MĂNESCU Lucreţia, ALEXANDRESCU Valeria, (2002), Ghid pentru aplicaţie practică - anul I, Geografia Turismului, Facultatea de Geografie, Bucureşti, 40 pg., 16 fig., ISBN 973-0-02650-2

12. BRAGHINĂ C., PEPTENATU D., ZAMFIR Daniela, (2003), Ghid pentru aplicaţia ştiinţifică şi metodologică. Anul I Geografia Turismului, Editura Semne, Bucureşti, 72 pg, 21 fig., ISBN 973-624-073-8

13. BRAGHINĂ C., TĂLÂNGĂ C., DUMBRĂVEANU Daniela, PEPTENATU D., ZAMFIR Daniela, (2003), Bucureşti – Braşov. Îndrumător pentru practică. Anul I Geografia Turismului, Editura Semne, Bucureşti, 82 pg , 14 fig., ISBN 973-624-091-6

14. MATEI Elena, BRAGHINĂ C., PEPTENATU D., ZAMFIR Daniela, (2006), Ghid pentru aplicaţia ştiinţifică şi metodologică, Anul I Geografia Turismului, Planificare teritorială, Filiala Drobeta Turnu Severin, Editura Semne, 42 pg.