Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

Description: Description: D:\site\index_02.jpg

Description: Description: D:\site\index_03.jpg

Description: Description: D:\site\index_04.jpg

Description: Description: D:\site\index_05.jpg

Description: Description: D:\site\index_06.jpg

 

DEPARTAMENTUL DE METEOROLOGIE-HIDROLOGIE

 

Director de departament:

Prof. dr. IONAC NICOLETA

Membrii departamentului:

Prof dr.  ZAHARIA LILIANA

Prof. dr. BANDOC GEORGETA

Conf. dr. TISCOVSCHI ADRIAN

Conf. dr. VESPREMEANU-STROE ALFRED

Conf.dr. MANOIU VALENTINA

Lect. dr. CONSTANTINESCU STEFAN

Lect. dr. DIACONU DANIEL

Lect. dr. SÂRBU ION

Lect. dr. SIMION BIANCA

Lect. dr.  IORDACHE STEFAN

Lect. dr.  STRAT DANIELA

Asist. dr. GRIGORE ELENA

Tehnician CÂRSTEA SILVIA

    Profesori consultanti:

Prof. dr. CIULACHE  STERIE

Prof. dr. VESPREMEANU EMIL

 

 

 

 

 

 

Description: Description: trafic rankingStatistici web

    Departamentul a luat fiinţă în 1990, cu un numar de 12 posturi didactice, dezvoltându-se neîncetat pâna în 1997, când acesta s-a ridicat la 37. În prezent, numara 32 de posturi didactice.

    În departament îşi desfaşoară activitatea un numar de 16 cadre didactice, din care patru profesori doctori (doi fiind profesori-consultanţi), doi conferentiari doctori, cinci lectori doctori, doi lectori şi trei asistenţi, precum şi un tehnician. Trei dintre profesori sunt conducatori de doctorat, 11 membri ai catedrei au titlul de Doctor în Geografie, iar ceilalti cinci membri ai catedrei sunt doctoranzi în diferite faze ale elaborarii tezei de doctorat.

    Activitatea didactică urmareşte pregatirea superioară a tuturor studenţilor din domeniul Geografie,  prin cursuri si seminarii sau lucrari practice de meteorologie si climatologie, hidrologie si oceanografie, precum si printr-un numar important de discipline apartinând domeniului Stiinta Mediului. De asemenea, asigura predarea disciplinelor opţionale aferente directiilor de specializare: Meteorologie-Hidrologie, pentru domeniul Geografie, si Geografia mediului, pentru domeniul Stiinta mediului. Totodata, membrii catedrei asigură şi predarea disciplinelor de specialitate la formele de Învatamânt cu Frecvenţă Redusă (FR),  specializarea Geografie, Geografia Turismului si Geografia Mediului, şi Învatamânt Deschis la Distanta (ID), specializarea Geografie si Geografia turismului.

De asemenea, Departamentul de Meteorologie-Hidrologie asigura si pregatirea postuniversitara prin masteratul de „Climatologie Aplicata si Protectia Mediului Aerian” (cu durata de un an) si cel de „Schimbari în mediul global” (cu durata de doi ani), precum si pregatirea doctorala în climatologie, hidrologie si morfodinamica litorala, cei trei profesori-conducatori de doctorat îndrumând pregatirea si activitatea doctorala a unui numar de peste 20 de doctoranzi.

Pregatirea practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor se realizeaza în laboratoarele de „Meteorologie si climatologie”, „Hidrologie” si „Oceanografie si Protectia mediului”, dotate nu numai cu instrumente si aparate stiintifice adecvate (unele dintre acestea  fiind chiar unicate în tara), ci si cu retele moderne de calculatoare cu conectare Internet. Catedra organizeaza anual o aplicatie practica în Delta Dunarii si pe tarmul Marii Negre si realizeaza practica de vara a studentilor la statiunile didactice si de cercetare de la Orsova (judetul Mehedinti) si Sfântu Gheorghe (judetul Tulcea), aceasta din urma aflându-se chiar în îngrijirea catedrei.

Contributii importante au membrii departamentului si la perfectionarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, la conducera lucrarilor de licenta, la desfasurarea examenelor de licenta si admitere, la îndrumarea cercurilor stiintifice studentesti etc.

Activitatea stiintifica este axata pe probleme de climatologie, bioclimatologie, microclimatologie, hidrologie, oceanografie, poluarea si protectia mediului, geografie medicala etc. Printre numeroasele contracte de cercetare realizate dupa anul 2000, se cuvin mentionate: „Poluarea aerului, apelor, solului si subsolului în regiunile cu industrie petroliera si petrochimica din România” finantat de Banca Mondiala, Dinamica mediului costier pe litoralul românesc al Marii Negre”, „Studiu privind microclima spatiilor interioare”, „Influenta conditiilor climatice si a poluarii aerului asupra sanatatii publice pe teritoriul României”, „Metode de regionalizare a scurgerii maxime” finantate de CNCSIS.

Efervescenta si permanenta activitatii de cercetare stiintifica este atestata si prin participarea membrilor catedrei la reuniuni stiintifice din tara si strainatate, prin publicarea unui numar de circa 50 de studii si articole stiintifice în fiecare an, prin publicarea anuala a unui numar de 3-4 lucrari stiintifice în volum si a unui important numar de cursuri si materiale auxiliare în sprijinul pregatirii studentilor.

Ca urmare a activitatii stiintifice depuse, doi dintre membri departamentului au fost distinsi cu premii ale Academiei Române, iar patru cu diplome de excelenta conferite de Facultatea de Geografie  a Universitatii din Bucuresti.

Prin profesorii si conferentiarii sai, departamentul este reprezentata în diferite organisme de conducere si asociatii profesionale precum: Consiliul Facultatii de Geografie, Senatul Universitatii din Bucuresti, Societatea de Geografie din România, Asociatia Geomorfologilor din românia, Asociatia de Climatologie din România, Centrul Român de Reconstructie a Râurilor, Asociatia Internationala a Climatologilor etc.

[sus]