Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_02.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_03.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_04.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_05.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_06.jpg

 

ADMITERE

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_str_org.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_org_std.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_cercetare.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_publicatii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_manifestari_stii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_practica.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_studenti.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_schimburi_internat.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_admitere.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_orar_studenti.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_licenta.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_informatii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_biblioteca.jpg

 

Description: Description: Description: Description: Description: trafic rankingStatistici web

 Propuneri admitere 2015

 

Program admitere

 

LICENȚĂ 2015

- sesiunea septembrie 2015 –

16.09.2015

Rezultate admitere studii universitare de licențăSeptembrie 2015

 

- Geografia turismului

- Geografie

- Cartografie

- Hidrologie și Meteorologie

- Planificare teritorială

- Geografia mediului

- Planificare teritorialăDr.Tr.Severin

- Geografia turismuluiDr.Tr.Severin

- Geografia turismuluiCălimănești

- GeografieCetățeni de etnie romă

- Geografie ID

- Geografia turismului ID

- Lista candidaților respinși

 

Program confirmări:

17.09.2015 – 9:00 – 14:00 (secretariat)

18.09.2015 – 9:00 – 12:00(secretariat)

 

14.09.2015

Rezultate scrisoare de motivație

Admitere - Septembrie 2015

 

- București

- Filiala Călimănești

- Filiala Drobeta Tr. Severin

 

Program contestații

15.09.2015 – 9:00 – 14:00

16.09.2015 – 9:00 – 12:00

 

Sesiune admitere licență

Septembrie 2015

 

LICENȚĂ 2015

- sesiunea iulie 2015 –

New-28.07.2015

Lista candidaților admiși după confirmări

(28.07.2015)

 

BUGET

- Geografia Turismului

- Geografie

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismuluipentru cetățenii din Republica Moldova

- Geografia Mediuluipentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Turismuluipentru cetățenii de etnie rromă

- Geografiepentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia TurismuluiCălimănești

- Geografia TurismuluiDrobeta Tr. Severin

- Planificare teritorialăDrobeta Tr. Severin

 

TAXĂ

- Geografia Turismului

- Geografie

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului ID

- Geografie ID

 

Lista candidaților în așteptare

 

Anunț confirmări și retrageri 29/30 iulie 2015

Program secretariat confirmări/retrageri/lista de așteptări

 

New-23.07.2015

Listele candidaților admișistudii universiatre de licențăsesiunea iulie 2015

 

BUGET

- Geografie

- Geografia Turismului

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismuluipentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Mediului - pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografie - pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Turismuluipentru cetățenii din Republica Moldova

- Geografia TurismuluiCălimănești

- Geografia Turismului – Dr. Tr. Severin

- Planificare teritorială – Dr. Tr. Severin

TAXĂ

- Geografie

- Geografia Turismului

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului ID

- Geografie ID

 

Lista candidaților în așteptare

Lista candidaților respinși

 

Formulare și anunțuri pentru confirmări și retrageri

- Anunț confirmări și retrageri

- Declarație admis

- Fișă tip confirmare loc

- Fișă repartizareglisare

- Fișă retragereadmis

- Fișă retragererespins

Machetă înscrieri 18 iulie 2015

- Licență

 

Rezultat contestații la scrisoarea de motivație

 

Rezultate scrisoarea de motivație

Rezultate scrisoarea de motivațiefiliale

 

Anunț contestații licență

 

 

- Licență

- Master

- Doctorat

 

Admitere studii universitare de licență

 

- Acte necesare înscriere

- Metodologia de admitere

- Pliant licență

- Scrisoare de motivație

 

 

 

. . .

MASTER 2015

- sesiunea iulie 2015 –

 

Sesiune admitere master

Septembrie 2015

New                                                                                                                            21.09.2015

Rezultate finale admitere septembrie 2015

Studii universitare de master

 

BUGET

- Climatologie și resurse de apă

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

 

TAXĂ

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Managementul resurselor și activităților turistice

 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Climatologie și resurse de apă

 

 

16.09.2015

Rezultate admitere master

Septembrie 2015

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Climatologie și resurse de apă

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

 

Program contestații

17.09.2015 – 9:00 – 14:00

18.09.2015 – 9:00 – 12:00

Rezultate contestații

 

 

11.09.2015

Repartizare săli admitere septembrie 2015

Studii universitare de master

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Climatologie și resurse de apă

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Geografie aplicată și dezvoltare durabilă

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

 

Sesiune admitere master

Septembrie 2015

 

 

New - 29.07.2015

Rezultate finale admitere master

 

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Sisteme informaționale geografice

 

 

New - 29.07.2015

Lista candidaților admiși pe locurile bugetate – master

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Sisteme informaționale geografice

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

 

New-28.07.2015

Centralizator confirmări-retrageri

 

New-24.07.2015

Listele candidaților admișistudii universitare de master – sesiunea iulie 2015

 

BUGET

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Sisteme informaționale geografice

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Climatologie și resurse de apă

 

RESPINȘI

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Sisteme informaționale geografice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Climatologie și resurse de apă

 

Lista candidaților în așteptare care pot ocupa un loc bugetat

- Evaluarea integrată a stării mediului

 

Formulare și anunțuri pentru confirmări și retrageri

- Anunț confirmări și retrageri

- Fișă tip confirmare admis

- Fișă tip retragere admis

- Fișă tip retragere respins

- Program secretariat confirmări - retrageri

 

Rezultate admitere master

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Climatologie și resurse de apă

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Sisteme informaționale geografice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

 

Anunț contestații master

Formular contestație master

 

Calendar admitere studii universitare de master

Repartizare săli examen master

 

Machetă înscrieri 18 iulie 2015

- Master

 

 

Admitere studii universitare de master

 

- Acte necesare înscriere

- Metodologia de admitere

- Pliant master

- Calendar admitere master

-Repartizare

 săli examen master

Tematică admitere master 2015

- Gestiunea spațiului turistic

- Managementul activităților turistice

- Planificare teritorială

- Geomorfologie

- Mediu

- Climatologie

- GIS

- GADR

. . .

DOCTORAT 2015

- sesiunea septembrie 2015 –

 

Admitere Școala Doctorală

 

- Candidații declarați admiși

- Candidații declarați respinși

 

Anunț confirmări și retrageri

Fișă tip confirmare loc buget

Fișă tip confirmare loc taxă

 

Susținere colocviu admitere doctorat – septembrie 2015

  - Număr de locuri  - doctorat

      - Lista cu îndrumători – limbă străină

         -  Lista cu îndrumători

 

- Înscrieri și acte necesare admitere

- Metodologie admitere

- Repartiție locuri disponibile

- Tematică

. . .

ADMITERE 2014

ADMITERE 2013

ADMITERE 2012